Woonzorgvisie: hoe zien corporaties hun rol en bijdrage? Drie tips!

Om te kunnen anticiperen op de benodigde zorg en ondersteuning aan huis, stelt een toenemend aantal gemeenten momenteel een woonzorgvisie op. Ook woningcorporaties denken hier actief bij mee. Hoe zien zij hun rol en welke bijdrage kunnen zij leveren? Deze vragen legden we voor aan woningcorporaties die partner zijn van Platform31. Lees meer

Vitale senioren ontwikkelen zelf minidorp aan waterfront Merwede

In een Dordtse stadsbouwgroep nemen vitale senioren het heft in eigen hand. In 2020 is hun ‘Minidorp in de stad’ opgeleverd. Elf ruimte appartementen met uitzicht op de druk bevaren Merwede en gedeelde voorzieningen. Initiatiefnemers Anke Kaulingfreks en Rob van der Kuil en architect Endry van Velzen delen hun drijfveren en ervaringen. Lees meer

Luisterartikel: Opgaven combineren bij binnenstedelijke woningbouw

Hoe kun je opgaven combineren bij binnenstedelijke woningbouw? Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden biedt dit luisterartikel een aantal aanbevelingen, inspiratie en handvatten. Lees meer

Bouwen voor aandachtsgroepen met de gemeenschap voor ogen: inspiratie en tips

Tijdens de Vijfde Verstedelijkingsconferentie van de provincie Zuid-Holland ging de aandacht uit naar het versnellen en innoveren van het bouwproces, maar ook naar het bouwen voor specifieke doelgroepen, zoals woonvormen met zorg of begeleiding. Voor wie er niet bij was, een résumé. Lees meer

Terugkijken: Duurzame wijken in Europa

Netwerkbijeenkomst Positive Energy Districts (PED-II)

Op 14 september vond de derde digitale netwerkbijeenkomst Positive Energy Districts (PED-II) van Platform31 plaats. Tijdens deze bijeenkomst zijn gemeenten en kennisinstellingen door Christoph Gollner (programmamanager PED, JPI Urban Europe) en Mark Westerhuis (Platform31) geïnformeerd over Positive Energy Districts, het PED-programma, en welke voordelen gemeenten en kennisinstellingenkunnen ondervinden van deelname aan de PED-II call. Hieronder vindt u een korte terugblik van de bijeenkomst. Lees meer

Hoe vind je geschikte locaties voor flexwoningen?

Webinar geeft concrete antwoorden

Op 29 september vond het eerste webinar plaats uit de Praktijkreeks Flexwonen. Meer dan 100 woonprofessionals volgden het webinar waarin het ging om de vraag hoe je als gemeente, woningcorporatie en/of bouwer geschikte locaties vindt voor flexwoningen. Op deze vraag werd antwoord gegeven in de vorm van praktijkvoorbeelden, ontwerpstudies en een handige tool. Lees meer

"Naar een arbeidsmarkt die om skills draait"

Interview met Ronald Dekker, TNO

In een recente publicatie pleit TNO voor een arbeidsmarkt waarin het ontwikkelen van skills én het matchen van mens en werk op basis van skills centraal staan. Platform31 sprak met hoofdauteur Ronald Dekker over hoe er met skills geïnnoveerd kan worden naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt en wat dat vraagt van werkgevers en werknemers. Lees meer

VerDuS-podcast #3 Grenswerk voor betere interactie burger en professionals in ruimtelijke planprocessen

In deze podcast van VerDuS (Verbinden van Duurzame Steden) gaat Ymkje de Boer in gesprek met SURF-onderzoekers over de vraag hoe je de interactie tussen burgers en professionals kunt verbeteren. Lees meer

Vijf adviezen uit de inspiratiesessie 'Woonvariaties voor een vergrijzende samenleving'

Platform31 organiseerde op 30 september in het kader van Project Together! de inspiratiesessie ‘Woonvariaties voor een vergrijzende samenleving’. De sprekers geven vijf adviezen mee voor het versnellen van de gewenste en benodigde woonvariaties voor senioren. Lees meer

Hoe sluit je systemen en processen bij vroegsignalering op elkaar aan?

Terugblik tweede themasessie

Platform31 en NVVK organiseren drie online themabijeenkomsten om woningcorporaties en gemeenten te inspireren en ondersteunen bij het op een goede en effectieve manier toepassen van de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. In de tweede themabijeenkomst stond het aansluiten van systemen en processen centraal. Lees meer

"We waaien niet met alle winden mee"

In gesprek met Pieter Bregman, directeur-bestuurder van Nijestee in Groningen

De Platform31-interviewreeks over de veranderde rol van de woningcorporatie gaat verder met een gesprek met Pieter Bregman, directeur-bestuurder van Nijestee. Hoe gaat Nijestee om met de verschuivingen in corporatieland, zoals bijvoorbeeld de verminderde heffing op sociale huur? En hoe ziet Nijestee de bredere rol in wijken in de de nabije toekomst? Lees meer