Terugkijken: trendtalk ‘Duurzame ontwikkeling’

Energiearmoede of sociale energietransitie? Aan het eind van het jaar kunnen we niet om de actualiteit van energieprijzen heen. Energiearmoede staat op de agenda. In deze trendtalk gaan we in twee ronden op deze opgave in en (onder)zoeken we de agenda voor de komende tijd. Lees meer

Terugkijken: trendtalk ‘Maatschappelijke slagkracht’

De ontwikkelingen in de samenleving vragen om een veerkrachtig bestuur en instanties die in contact staan met inwoners. We gaan in gesprek over wat we verstaan onder goed bestuur, het moreel kompas en integriteit. Verder hebben we het over ‘Brede Welvaart’: wat is het en hoe kunnen overheden, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven hiermee aan de slag? Lees meer

Raadsleden zoeken hun plek in Nijmeegse warmtetransitie

In Nijmegen willen wijkbewoners een Buurt-energiesysteem; wat is de rol van raadsleden daarbij? Lees meer

Huidige wetten te beperkt om te kunnen sturen op een gezonde voedselomgeving

Interview met Miranda Vroom (ministerie van VWS)

De huidige wet- en regelgeving is namelijk ontoereikend voor gemeenten om een gezonde voedselomgeving te realiseren, vindt Miranda Vroom. Ze vertelt over het preventieakkoord en de brief die onlangs naar de Tweede Kamer ging, waarin staatssecretaris Van Ooijen pleit voor nieuwe wettelijke kaders. Lees meer

Senioren vertellen over doorstromen op de woningmarkt

Henny (87) verhuisde vol levenslust naar een zonnig appartement

Het stimuleren van de doorstroming van senioren draagt bij aan het passender wonen van senioren én helpt bij de aanpak van de woningmarktproblematiek. Lees meer

Participatie in de warmtetransitie: breng als griffie je raad in positie!

Nu gemeentes de uitvoeringsplannen bij de transitievisie warmte opstellen, is participatie van bewoners van groot belang. Wat is de rol van gemeenteraadsleden en hoe steunt de griffie hen daarbij? Lees meer

Werken met de mens centraal: hoe Mobility Mentoring bijdraagt aan de Groningse aanpak

De gemeente Groningen experimenteerde met coachend werken. Dit krijgt nu een structurele plek in hun werkwijze. Lees meer

Actieagenda Heel het MKB Circulair!

Het mkb moet in actie komen om in 2050 (vrijwel volledig) circulair te zijn, maar dat is geen eenvoudige opgave. Platform31 heeft met verschillende publieke en private partijen intensief samengewerkt om het mkb te ondersteunen en de transitie te versnellen. Dit heeft geleid tot een gedeelde Actieagenda, die in verschillende landelijke circulaire initiatieven zal worden meegenomen. Lees meer

Kleinschalig warmtenet werkt: nu én later

Kleinschalige warmtenetten werken: om bewoners snel van het gas af te krijgen en als voorbereiding op grootschalige netten. Lees meer

Hoe een grensverleggende woningruil tussen corporaties Eindhoven een stuk duurzamer maakt

Woningcorporaties in Eindhoven geven door baanbrekende samenwerking het verduurzamen van hun bezit een enorme impuls. Ze ruilen verouderde woningen tegen energiezuinig bezit. De uitkomst is win-win én 100 miljoen euro extra voor verduurzaming. Lees meer

Bereiken van consensus met de Mutual Gains Approach

De Mutual Gains Approach is een gestructureerde werkwijze die zoekt naar de gemeenschappelijke meerwaarde voor alle belanghebbenden, onder andere bij gebiedsontwikkelingen. Marc Wesselink (bureau WesselinkVanZijst) vertelt over de basisprincipes. Lees meer