Maatschappelijk grondbeleid inzetten voor woonvarianten senioren

De betaalbaarheid van gebiedsontwikkeling staat flink onder druk. Dat belemmert het realiseren van onze woonwensen, onder meer die van senioren. Nieuwe woonvarianten voor deze doelgroep en andere gewenste maatschappelijke doelen worden realiseerbaar door een andere benadering van grond-, vastgoed- of ontwikkelbeleid bij ruimtelijke ontwikkelingen. Lees meer

Dorpsinitiatief in Vledder realiseert zelf woonvoorziening met zorg

Als we het hebben over een zelfredzame samenleving, zijn de Drentenieren uit het dorp Vledder hun de tijd ver vooruit. Vereniging Dorpsbelang Vledder is de drijvende kracht achter de nieuwe woonvoorziening De Borgstee: huur- en koopwoningen en een logeeropvang voor senioren met en zonder zorgvraag. We spreken Cees Hesse, voormalig voorzitter van Dorpsbelang Vledder. Hij blikt terug en deelt de geleerde lessen. Lees meer

Werken aan een woonzorgvisie: Oisterwijk

Steeds meer gemeenten hebben een visie ontwikkeld op de woonzorgopgave. Ook de gemeente Oisterwijk is hiermee bezig. Marleen Claassen en Astrid van Oosterhout, respectievelijk beleidsadviseur wonen en sociaal domein, delen hun ervaringen met het opstellen hiervan. Lees meer

Goed voorbereid ouder worden in Breda

Professionals en vrijwilligers in de gemeente Breda bereiden senioren voor op het ouder worden. Daarbij kijkt men veel verder dan sec naar ‘wonen’. Via een servicepunt, informatiebijeenkomsten en een woonscan krijgen senioren advies over veilig wonen, woningaanpassingen en hulp- of zorgverlening. Lees meer

Vernieuwende woonoplossingen in kleinere gemeenten

Terugblik op het webinar uit de Praktijkreeks Flexwonen

De krapte op de woningmarkt beperkt zich allang niet meer tot grootstedelijke gebieden. Ook in kleinere gemeenten wordt creativiteit gevraagd van bestuurders, corporaties, ontwikkelaars en andere partijen. Lees meer

Corona biedt nieuwe kansen voor de arbeidsmarkt

Interview met Frank Cörvers, Maastricht University

Nederland heeft te maken met een steeds groter wordende krapte op de arbeidsmarkt. Die krapte uit zich in kwantitatieve, kwalitatieve en regionale mismatches. Corona heeft die problemen nog uitvergroot. Platform31 sprak met Frank Cörvers over hoe die mismatches ontstaan en wat de overheid, het onderwijsveld en het bedrijfsleven eraan kunnen doen. Lees meer

Verduurzamen van gespikkeld bezit: 5 lessen uit Voorkoop, Culemborg

In de wijk Voorkoop, een ‘normale’ jaren 80 wijk in Culemborg, is KleurrijkWonen samen met de gemeente en bewoners in 2019 het proces gestart om de wijk te verduurzamen en aardgasvrij te maken. Behalve het verduurzamen van hun eigen woningbezit is daarbij nadrukkelijk ook gekeken naar een betaalbare oplossing voor de particuliere woningeigenaren in de wijk. Lees meer

Terugkijken: trendtalks 2021

Over ruimte & wonen, zorg & welzijn, duurzaamheid

Met welke relevante trends, ontwikkelingen en opgaven dienen we de komende jaren rekening te houden? Op basis van de trendstudie zond Platform31 dit najaar live trendtalks uit over de belangrijkste opgaven. Hebt u een uitzending gemist? Ze zijn nu terug te kijken. Lees meer

Gemeente Weert investeert in bestaanszekerheid tijdens corona

Met denkrichtingen geeft GezondIn suggesties voor beleid en aanpak van gezondheidsachterstanden voor gemeenten tijdens en na coronacrisis. Dit zesde verhaal van de gemeente Weert gaat over vergroten van bestaanszekerheid. Lees meer

Een businesscase vergroot de haalbaarheid van woonvarianten voor senioren

Er is grote behoefte onder senioren aan nieuwe woonvormen. Variërend van woonconcepten die hen verleiden door te stromen vanuit hun eengezinswoning tot woonvormen gericht op langer thuis wonen met zorg en ondersteuning in nabijheid. "Als je een locatie hebt, kun je voor nieuwe initiatieven aanspraak maken op de stimuleringsregeling wonen en zorg", aldus de RVO. Een businesscase blijkt een belangrijke succesfactor. Lees meer

Stedelijke onrechtvaardigheid tegengaan? “Bezint eer ge begint”

Een interview met Edwin Buitelaar over vier perspectieven op de rechtvaardige stad

Steeds vaker klinkt de roep om rechtvaardige, of inclusieve, steden. Maar wat verstaan we daaronder? Op die vraag formuleert Edwin Buitelaar (PBL) met zijn essay ‘Maximaal, gelijk, voldoende, vrij: vier perspectieven op de rechtvaardige stad’ een antwoord – of eigenlijk vier antwoorden. Platform31 ging er met hem over in gesprek. Lees meer