Een tijd voor slimme en dappere besluiten: de corporatiestrateeg als afwegingsregisseur

Drie lessen vanuit het netwerk 'Wikken en wegen' over het maken van goede afwegingen door woningcorporaties en de rol die een strateeg hierin kan spelen. Lees meer

Maatschappelijke voorzieningen bij stedelijke transformatie: van behoefte naar realisering

In nieuwe woongebieden is het essentieel om te zorgen voor voldoende maatschappelijke voorzieningen. Maar de ruimte voor deze voorzieningen staat onder druk. Dit artikel helpt jou op weg bij het realiseren van maatschappelijke voorzieningen. Lees meer

Mengen: oplossing voor kwetsbare wijken?

Hoe kan het streven naar een gemengde wijk een waardevol ingrediënt worden in een brede wijkaanpak? Kijk het tweede webinar uit de reeks Herstructurering 2.0 terug. Lees meer

Samenwerking binnen gebiedsontwikkeling leidt tot kwaliteitsverbetering

Om te voorzien in de enorme woningbehoefte is snelle transformatie van gebieden en gebouwen essentieel. Maar Nederland heeft nog meer prangende opgaven die een beroep doen op de schaarse ruimte. In dit artikel lees je wat er nodig is om samen succesvol te transformeren. Lees meer

Technologie voor een inclusieve arbeidsmarkt

Interview met Sjoerd de Vries en Trea van de Vecht, Hogeschool Saxion academie Mens en Arbeid

In Nederland staan veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nog langs de kant, of dreigen de aansluiting met de arbeidsmarkt te verliezen. Tegelijkertijd is er in de technologische industrie een groot tekort aan gekwalificeerde werknemers. De Technohub Inclusieve Technologie probeert hier verandering in te brengen. Zij willen technologische toepassingen inzetten om meer mensen duurzaam aan het werk te krijgen. Lees meer

Laatste kans om mee te doen in Europese samenwerkingsprojecten in het URBACT IV-programma

Europese steden zoeken Nederlandse partners. De call eindigt op 31 maart: reageer snel! Lees meer

Tips voor dienstverlening onder de Omgevingswet

G40/G4-leerkring Omgevingswet

De Omgevingswet moet zorgen voor meer inzichtelijkheid en een betere dienstverlening. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet speelt hierin een belangrijke rol. Hoe zorg je ervoor dat dit begrijpelijk is voor burgers die hiermee te maken krijgen? Lees meer

Dag van de Stad gaat op 9 oktober in Arnhem de wijk in

Tijdens de zevende Dag van de Stad nodigt gaststad Arnhem jou uit om mee de wijk in te gaan. Want in de wijk wordt alles zichtbaar. De grote transitieopgaven van deze tijd, maar ook de energie en de inspiratie om die uitdagingen aan te pakken. Lees meer

Doe mee: werken aan een gezonde leefomgeving in een sociale buurt

BuurtSaam

Wilt u ook werken aan een gezonde, sociale en vellige leefomgeving met aandacht voor bewoners die meer zorg nodig hebben? Doe dan mee aan BuurtSaam. Lees meer

Aanpak provincie Flevoland bij huisvesting aandachtsgroepen

Een thuis voor iedereen

Anton Smets (provincie Flevoland) over de woonagenda Flevoland, en het belang van kwalitatief en kwantitatief onderzoek en integrale samenwerking. Lees meer

Verplaatsbare flexwoningen in Alkmaar en Wognum

In Alkmaar en Wognum staat de realisatie van flexwoningen hoog op de agenda. Dit artikel laat zien wat de kwaliteit van de huidige generatie flexwoningen is, hoe flexwoningen worden gemaakt, hoe ze worden geproduceerd en geplaatst, hoe ze bevallen en wie er wonen. Lees meer