Stevige samenwerking rond huisvesting arbeidsmigranten in regio Rivierenland

Het huisvesten van arbeidsmigranten is een bovenlokaal vraagstuk: ze verblijven vaak niet in de gemeente waar ze werken. Op verschillende plekken in het land worden regionale banden verstevigd. In regio Rivierenland is ook zo'n samenwerking in opbouw om tot voldoende en goede huisvesting van arbeidsmigranten te komen. Lees meer

‘Crash course’ in het verduurzamen van kwetsbare wijken

Platform31, Nyenrode Business Universiteit en het Verwey-Jonker Instituut helpen gemeenten en hun partners de energietransitie in kwetsbare wijken te verbinden met het verbeteren van de leefbaarheid. Lees meer

Stedelijke verdichting met wonen en werken in Little C in Rotterdam

Terugblik Yurps-excursie

Little C is een hypermoderne wijk in Rotterdam, met op minder dan een hectare 330 koop- en huurwoningen, daktuinen, ontmoetingspleinen, kantoren, werkplekken, horeca, ateliers en kleinschalige winkels. Tijdens de Yurps-excursie nam een groep jonge professionals een kijkje in dit unieke stukje stad. Lees meer

Lagere brede welvaart in meeste krimpgebieden

Interview met econoom en onderzoeker Mark Thissen, PBL

Platform31 ging in gesprek met Mark Thissen, één van de hoofdauteurs van de PBL-studie 'Brede welvaart in Nederlandse gemeenten: Het belang van regionale samenhang', over de conclusies van het onderzoek die voor krimpregio’s interessant zijn. Lees meer

Woonzorgvisie: betrek de gemeenteraad

Sander Engelen, adviseur bij Necker van Naem, legt uit hoe én wanneer u de gemeenteraad het beste kan betrekken bij het maken van de woonzorgvisie. En we spraken met beleidsadviseurs over hoe zij dit aanpakken in hun gemeente. Lees meer

Toekomstbestendige gebiedstransformatie

Hoe kunnen we met stedelijke gebiedstransformaties toekomstbestendige woongebieden realiseren? Op het jaarcongres Stedelijke Transformatie gaan overheden, ontwikkelaars, corporaties, kennisinstellingen en andere partijen die werken aan binnenstedelijke transformatieprojecten op zoek naar het antwoord op deze vraag. Lees meer

“Technische innovatie maakt energietransitie praktisch en betaalbaar”

Interview met lector Energie en Innovatie Renée Heller

Renée Heller is lector Energie en Innovatie: "Er lopen te weinig techneuten, sociologen en economen rond met begrip van andermans expertise.” Lees meer

Breed monitoren en evalueren voor effectieve schuldhulpverlening

Interview met Frank van Jeveren (Purpose)

Gemeenten en andere partijen werken samen om inwoners met schulden te helpen. Maar hoe kom je erachter of jouw schuldverleningsaanpak effectief is? En wat kun je doen om de schuldhulpverlening te verbeteren? Lees meer

Opschalen: hoe dan?

Opschalingsbewust leren bij de energietransitie gebouwde omgeving

Van energietransitie-proeftuinen leren is nog wat anders dan het geleerde op grotere schaal kunnen toepassen. Voor opschaling is – onder andere! – nodig: check je successen, wees bewust van je woordkeuze en denk aan de timing van je communicatie. Lees meer

Checklist dienstverlening Omgevingswet

Verslag G40/G4-leerkring Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet kan consequenties hebben voor de dienstverlening van gemeenten. Hoe kunnen gemeenten zich voorbereiden en voorkomen dat het niveau van de dienstverlening (tijdelijk) achteruitgaat? En hoe wordt er landelijk nagedacht over een serviceorganisatie? Lees meer

“Een thuis is meer dan je huis”

Interview met Anne Koning (provincie Zuid-Holland)

De ruimtelijke opgaven zijn nergens in Nederland zo prangend als in Zuid-Holland: een laaggelegen, dichtbevolkte en economisch sterke deltaprovincie. Daarom is Zuid-Holland dé aangewezen provincie voor het eerste lustrum van het jaarcongres Stedelijke Transformatie. Gedeputeerde Anne Koning legt uit hoe Zuid-Holland de verstedelijkingsopgave het hoofd biedt. Nu en in de toekomst. Lees meer