Terugkijken: trendtalk ‘Maatschappelijke slagkracht’

Met welke relevante trends, ontwikkelingen en opgaven dienen we de komende jaren rekening te houden? Live vanuit De Balie in Amsterdam zond Platform31 eind 2022 live trendtalks uit over de volgende opgaven:

  • Wonen en leefbaarheid
  • Veerkrachtige economie
  • Inclusieve samenleving
  • Duurzame ontwikkeling
  • Maatschappelijke slagkracht

Tijdens deze trendtalks reflecteerden gesprekspartners uit ons netwerk, leden van onze Wetenschappelijke Board en Programmaraad op de actuele trends en scherpten ze deze aan. Daarnaast was er tijdens de gesprekken ruimte voor discussie over visie, koers en mogelijke denk- en oplossingsrichtingen.

Trendtalk ‘Maatschappelijke slagkracht’

19 december 2022

De ontwikkelingen in de samenleving vragen om een veerkrachtig bestuur en instanties die in contact staan met inwoners. We gaan in gesprek over wat we verstaan onder goed bestuur, het moreel kompas en integriteit. Verder hebben we het over ‘Brede Welvaart’: wat is het en hoe kunnen overheden, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven hiermee aan de slag? 

In de eerste ronde spreken Jeroen Heres (Rathenau Instituut), Rogier van der Wal (Aeres Hogeschool Dronten, Fontys), Jeroen van Gool (Wethoudersvereniging) en Jan Kastje (Platform31) over het versterken van goed bestuur en een integere overheid in tijden van transitie. De ontwikkelingen in de samenleving vragen om een veerkrachtig bestuur en instanties die in contact staan met inwoners. Daarvoor is een bezinning op het eigen functioneren van overheden en instanties van belang. Wat verstaan we onder goed bestuur, het moreel kompas en integriteit? En welke rol hebben bestuurders in een veerkrachtige samenleving? De tafgelgasten schakelen van theorie naar concrete handvatten.

De tweede ronde staat in het teken van Brede Welvaart. Iedereen heeft het erover, maar wat houdt het nu eigenlijk precies in en hoe kunnen overheden, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven hier mee aan de slag? Over die vragen spreken Natalie Burgers (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Richard Slotman (Regieorgaan SIA), Marc Vermeulen (TIAS School for Business and Society) en Heino van Houwelingen (Platform31) met elkaar. De tafelgasten staan stil bij de knoppen waar je aan kan draaien om brede welvaart behapbaar te maken. Ook spreken ze over de onderlinge verantwoordelijkheden in gebied en regio.  

Terugkijken