Terugkijken: trendtalk ‘Inclusieve samenleving’

Met welke relevante trends, ontwikkelingen en opgaven dienen we de komende jaren rekening te houden? Live vanuit De Balie in Amsterdam zond Platform31 eind 2022 live trendtalks uit over de volgende opgaven:

  • Wonen en leefbaarheid
  • Veerkrachtige economie
  • Inclusieve samenleving
  • Duurzame ontwikkeling
  • Maatschappelijke slagkracht

Tijdens deze trendtalks reflecteerden gesprekspartners uit ons netwerk, leden van onze Wetenschappelijke Board en Programmaraad op de actuele trends en scherpten ze deze aan. Daarnaast was er tijdens de gesprekken ruimte voor discussie over visie, koers en mogelijke denk- en oplossingsrichtingen.

Trendtalk ‘Inclusieve samenleving’

28 november 2022

In de trendtalk over inclusieve samenleving staan de rechtvaardige stad en een gezonde leefomgeving centraal. Er zijn wijken en buurten ontstaan waar relatief veel mensen in kwetsbare posities wonen die te kampen hebben met bestaansonzekerheid en gezondheidsachterstanden. Wat doen we daaraan?

In de eerste gespreksronde spreken Ronald Venderbosch (gemeente Utrecht), Guido Walraven (voormalig lector Dynamiek van de Stad Hogeschool InHolland) en Jacomijn Baart (Platform31) over de rechtvaardige en inclusieve stad. Wat verstaan we daaronder? Er zijn wijken en buurten ontstaan waar relatief veel mensen in kwetsbare posities wonen die te kampen hebben met bestaansonzekerheid en gezondheidsachterstanden. Hoe zorg je als stad voor verkleining van kansenongelijkheid en segregatie?

Een manier om een bijdrage te leveren aan een rechtvaardige, inclusieve stad, is het creëren van een gezonde groene leefomgeving. Dankzij de Omgevingswet en de coronapandemie is de aandacht voor de gezonde groene stad groot. Het thema komt terug in menig sociale en ruimtelijke beleidsambitie. Maar wat weten we inmiddels van deze gezonde groene leefomgeving? Hoe hard worden ruimtelijke keuzen voor gezondheid al gemaakt? En zijn gemeenten op koers met hun Omgevingsvisies zodat zij nieuwe initiatieven op gezondheid kunnen beoordelen? Over deze en andere vragen spreken Robbert Snep (Wageningen University & Research), Hanneke Kruize (RIVM/lector Gezonde Stedelijke Ontwikkeling Hogeschool Utrecht) Michiel van Willigen (gemeente Zwolle) en Jacomijn Baart (Platform31) in de tweede ronde.

Terugkijken