Terugkijken: trendtalk ‘Duurzame ontwikkeling’

Met welke relevante trends, ontwikkelingen en opgaven dienen we de komende jaren rekening te houden? Live vanuit De Balie in Amsterdam zond Platform31 eind 2022 live trendtalks uit over de volgende opgaven:

  • Wonen en leefbaarheid
  • Veerkrachtige economie
  • Inclusieve samenleving
  • Duurzame ontwikkeling
  • Maatschappelijke slagkracht

Tijdens deze trendtalks reflecteerden gesprekspartners uit ons netwerk, leden van onze Wetenschappelijke Board en Programmaraad op de actuele trends en scherpten ze deze aan. Daarnaast was er tijdens de gesprekken ruimte voor discussie over visie, koers en mogelijke denk- en oplossingsrichtingen.

Trendtalk ‘Duurzame ontwikkeling’

12 december 2022

Energiearmoede of sociale energietransitie? Aan het eind van het jaar kunnen we niet om de actualiteit van de hoge energieprijzen heen. Energiearmoede staat op de agenda. In deze trendtalk gaan we in twee ronden op deze opgave in en (onder)zoeken we de agenda voor de komende tijd.

In de eerste ronde spreken Harro Labrujere (Kringwijs), Niels Götz (Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland), Yvonne Zuidgeest (Diverz078) en Patrick van Lunteren (Platform31) over de lokale werkelijkheid van inwoners, gemeenten en woningcorporaties. De actualiteit van dit moment is ‘niemand in de kou’. Terecht, met de winter voor de deur. Een energieprijzenplafond is ingesteld en verschillende doelgroepen kunnen specifieke uitkeringen aanvragen. De vraag in deze ronde is of dat geld wel goed terechtkomt. Wordt de kwetsbare doelgroep ook echt geholpen? Welke bijstellingen zijn misschien nodig, en vooral, hoe komen we voorbij de korte termijnaanpak?

In de tweede ronde bouwen we voort op het gesprek hiervoor, en wel vanuit politiek en regels. Als we voorbij een korte termijnaanpak willen komen, wat is daar dan voor nodig? Er zijn interventies mogelijk op inkomen, energieprijzen en op de kwaliteit van de woning. Gemeenten doen in zekere zin aan inkomenspolitiek, landelijk wordt het minimum verhoogd. Tegelijk zitten kwetsbare mensen vaak in slechte kwaliteit woningen. De huidige focus op energiearmoede is nodig, maar de langere termijnaanpak ligt misschien in een sociale(re) energietransitie. Over deze en andere vragen spreken Matthijs Sikkes (gemeente Diemen), Anne Oosterbaan (De Alliantie) en Jan Kastje (Platform31) met elkaar.

Terugkijken