Special Wonen en zorg voor ouderen

De ministeries van BZK en VWS presenteren in een kamerbrief het programma Wonen en zorg voor ouderen de ambities en de concretisering van de woningbouwopgave voor ouderen. Van de 900.000 nieuwe woningen worden er minimaal 290.000 woningen voor ouderen gebouwd. Het programma telt drie actielijnen waar concrete doelen, regelingen en kennisontwikkeling voor op stapel staan:

  1. Versnellen woningbouw
  2. Ouderen informeren en ontzorgen en de doorstroming verbeteren
  3. Een leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten.

Platform31 levert hier de komende jaren graag een bijdrage aan, zoals we dat eerder hebben gedaan in diverse kennistrajecten. In de special ‘Wonen en zorg voor ouderen’ bieden we u een selectie uit onze kennisproducten die nauw aansluit bij het programma van BZK en VWS.