Rekenen aan uw nieuwe wooninitiatief voor senioren? Check de haalbaarheid!

Doe de online haalbaarheidscheck

Er is grote behoefte aan nieuwe woonvormen en -concepten waar senioren prettig oud kunnen worden, maar het aanbod blijft sterk achter op de vraag. Platform31 helpt initiatiefnemers van nieuwe woonvormen praktisch op weg. Niet alleen met relevante kennis en inspirerende voorbeelden, ook met een online haalbaarheidsscan.

De scan helpt u bij het opstellen van een businesscase voor uw project. Op basis van de projectinformatie krijgt u overzicht in uw bouwproject, de exploitatie en de benodigde financieringen. Mocht u deze niet sluitend krijgen, dan geeft de scan inzicht aan welke knoppen u kunt draaien.

Voordelen van de haalbaarheidsscan

  • Een snelle, eerste indicatie*) van de haalbaarheid van uw initiatief in de eerste fase van bouwplanontwikkeling.
  • De mogelijkheid om in deze fase varianten van verschillende woonprogramma’s (aantallen en prijsstelling voor huur en koop) te vergelijken.
  • Handvatten voor uw gesprek met uw initiatiefgroep, gemeente, andere partijen, banken en geldverstrekkers over grond en financiering.
  • De uitkomsten van de ingevulde haalbaarheidsscan komen beschikbaar in een pdf bestand.

*Disclaimer: let op: de scan geeft uw vroegtijdig een eerste indicatie, maar géén garantie van de financiële haalbaarheid van uw initiatief. Dat is in deze fase onmogelijk, omdat er nog veel onzeker is.

Waarvan toetst u de haalbaarheid?

De haalbaarheidsscan geeft u een eerste indicatie van de haalbaarheid van uw initiatief. Met het oog daarop vult u gegevens in voor de mix aan woningen in uw bouwplan. De woningen kunnen verschillen in oppervlak en segment (sociale huur, middenhuur-, vrije sector – en koop).

Voor wie

De scan is beschikbaar en bruikbaar voor alle partijen die betrokken zijn bij de totstandkoming van nieuwe woonvarianten voor senioren: particulier collectief initiatief in dorpen en buurten, wooncoöperatieven, sociaal ondernemers, architecten, adviseurs en procesbegeleiders, conceptontwikkelaars, corporaties, ontwikkelaars en gemeenten.

Voor welke fase?

De scan is bedoeld voor de initiatieffase van een bouwplanontwikkeling, voor het verkennen van de haalbaarheid van de ideeën die er zijn. Maar ook als u al verder bent helpt deze scan met inzichten voor de businesscase.

Gezamenlijk invullen loont

Vul stap voor stap de gegevens in over het initiatief, zoals de projectinformatie, de investering, inkomsten en financiering. Dit resulteert in een samenvattend overzicht van de gegevens van het project, doorberekend naar effectief rendement, bruto aanvangsrendement, leninglastendekking en waardeverhouding.

Het loont om deze haalbaarheidsscan in te vullen met de leden van uw projectgroep. Het gesprek hierover maakt duidelijk: wat weten we al, bedoelen we hetzelfde en hebben we hetzelfde beeld voor ogen? De gevraagde gegevens zetten het projectteam ook alvast tot nadenken over onderdelen, die pas later worden bepaald. Denk aan bijvoorbeeld aan de servicekosten en beheer, maar ook het ontwerp en de aanleg van de tuin.

Benodigde tijd

Bij het testen met 4 initiatiefnemers duurde het invullen van de haalbaarheidsscan ongeveer een uur tot 1,5 uur.

Feedback is welkom

Graag ontvangen wij uw reactie op de haalbaarheidsscan.
Naar de online haalbaarheidsscan Woonvarianten Senioren