Realisatie woonwagenstandplaatsen: tips en adviezen voor beleid en praktijk

Experts en vertegenwoordigers aan het woord

Binnen het Kennis- en leerprogramma Lokaal Woonwagenbeleid brachten we naast publicaties en artikelen over de resultaten en bevindingen, ook een reeks van audiovisuele producties tot stand. Vanuit verschillende perspectieven bespreken we enkele belangrijke thema’s, en hete hangijzers bij de realisatie van nieuwe woonwagenstandplaatsen.

We gaan in gesprek met de volgende experts/vertegenwoordigers:

 • Sabina Achterbergh (Vereniging Roma Sinti en Woonwagenbewoners)
 • Leonie Huijbers (College voor de Rechten van de Mens)
 • Wim Ter Beek (Aedes Vereniging van Woningcorporaties)
 • Jack van der Bent (gemeente Eindhoven)

De praktijk: realisatie woonwagenstandplaatsen (geld, ruimte en tijd)

In onderstaand filmpje noemen Wim Ter Beek, Jack van der Bent en Leonie Huijbers vijf succesfactoren die van belang zijn bij de realisatie van nieuwe woonwagenstandplaatsen:

 • Taak- en rolverdeling
 • Geld (g)een issue
 • Grondeigendom
 • Ruimte
 • Tijd

Interviews en research: Fatoş Çergel www.fatusch.nl

Woonwagenbeleid: tips en adviezen voor beleid en praktijk

In het volgende filmpje geven Jack van der Bent, Sabina Achterbergh en Wim Ter Beek tips en adviezen voor beleid en praktijk:

 • Hanteer de menselijke maat – in dialoog
 • Kom tot een langetermijnvisie
 • Maak een inhaalslag met bouwachterstand – basis op orde
 • Geef jongeren en spijtoptanten de hoogste prioriteit
 • Creëer een gemengde locatie – mix (sociale) huur en koop

Interviews en research: Fatoş Çergel www.fatusch.nl

Kennis- en leerprogramma Lokaal woonwagenbeleid

Het onderdeel Community of Practice zit erop, maar het Kennis- en leerprogramma Lokaal Woonwagenbeleid staat zeker niet stil. Alle kennis en ervaringen delen we op de projectpagina. Daar vindt u bijvoorbeeld vraag en antwoord en praktijkvoorbeelden. Ook delen we daar nieuwe ontwikkelingen.