Op weg naar een sluitende aanpak voor financieel kwetsbaren

Nieuwe kennisproducten rondom beschermingsbewind en financiële ondersteuning

Het aantal mensen onder beschermingsbewind is de afgelopen jaren sterk gestegen. Ondanks dat de nieuwe instroom daalt, blijft het totaal aantal mensen onder bewind onverminderd hoog. Wanneer iemand onder bewind staat ligt de verantwoordelijkheid van zijn/haar financiële administratie bij een bewindvoerder. In sommige gevallen zijn lichtere vormen van ondersteuning zoals budgetbeheer passender. Beleidsmakers, bewindvoerders, rechtbanken en hulpverleners zijn op zoek naar manieren om de best passende hulp te bieden aan deze financieel kwetsbare doelgroep, onder het motto: beschermingsbewind als het nodig is, lichtere vormen van ondersteuning als het kan. Platform31 draagt hieraan bij met drie publicaties en een afwegingskader.

Drie pilots rondom de instroom van bewind

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Platform31 gevraagd om in drie regio’s – Noord-Nederland, Zeeland-West-Brabant en Oost-Brabant – samen met gemeenten, bewindvoerders en rechtbank te verkennen of er een andere werkwijze mogelijk is rondom de instroom van bewind. In deze drie regio’s hebben we de opzet voor deze pilots begeleid. Insteek is een passende vorm van ondersteuning aan mensen in een financieel kwetsbare positie te bieden in samenwerking met de drie partijen.

Handreiking samenwerken rondom de instroom in beschermingsbewind

In deze handreiking delen we de inzichten en ervaringen uit de pilots en hopen hiermee andere regio’s te inspireren om zelf ook invulling te geven aan de samenwerking.

Onderzoek naar passende ondersteuning

Voor de City Deal Inclusieve stad en met hulp van het G40-stedennetwerk is Platform31 een onderzoek gestart naar het gemeentelijk aanbod in inkomensondersteuning voor financieel kwetsbare burgers en een afwegingskader voor sociaal werkers tussen dit (gemeentelijke) aanbod en beschermingsbewind. Belangrijke conclusie van het onderzoek is dat een beschermingsbewindvoerder ondersteuning biedt bij een langdurig gebrek aan zelfredzaamheid bij een financieel kwetsbare inwoner. Zijn werkzaamheden zijn niet per definitie de oplossing voor de schuldenproblematiek. Om meer grip te ervaren op het aantal mensen in bewind moet een gemeente aan vier randvoorwaarden voldoen:

  • een goed aanbod van gemeentelijke schuldhulpverlening,
  • goede samenwerking met belangrijke partijen,
  • een goede borging van de kwaliteit van schuldhulpverlening en
  • mensen zo snel mogelijk op de juiste plek helpen.

Quickscan beschermingsbewind

Voortvloeiend uit bovengenoemd onderzoek is ook een Quickscan ontwikkeld voor sociaal werkers en andere professionals die te maken hebben met financieel kwetsbare mensen. Het helpt hen bij het maken van de keuze naar welke hulp doorverwezen moet worden. Hierbij is aandacht voor de factoren die van belang zijn bij afweging tussen een gemeentelijke voorziening en beschermingsbewind. Gemeenten kunnen deze Quickscan verspreiden onder doorverwijzende partijen zoals zorginstellingen, wijkteams of maatschappelijk werk. De Quickscan is een hulpmiddel voor het doorverwijzen van mensen maar is niet bedoeld om te bepalen of iemand beschermingsbewind nodig heeft of niet. Twee City Deal-steden hebben ook een lokale versie van de Quickscan ontwikkeld, waarin bijvoorbeeld de contactgegevens en het lokale ondersteuningsaanbod is opgenomen.

Naar de publicaties

Meer informatie