Instructiefilm: ‘Hoe maak ik een buurtagenda?’

Zeven bouwstenen voor een vliegende start

Gemeenten, woningcorporaties en andere partijen worden weer steeds zichtbaarder in wijk en buurt. Zij gaan aan de slag voor de wijk samen met bewoners. Het opstellen van een buurtagenda is daarbij praktisch en passend om ervoor te zorgen dat de wensen en behoeften voor de buurt van deze partijen bij elkaar worden gebracht. De instructiefilm ‘Hoe maak ik een buurtagenda?’ bespreekt zeven bouwstenen waarmee je een vliegende start kunt maken met het opstellen van een buurtagenda. Of je nu beleidsmaker, wijkprofessional of bewoner bent.

Deze instructiefilm is gebaseerd op de eerder verschenen handreiking ‘Hoe maak ik een buurtagenda?’
Download de handreiking

Toelichting op het maken van een buurtagenda

Eerder organiseerden we drie online bijeenkomsten over het maken van een buurtagenda, die allen terug te kijken zijn. Daarin gaven we onder andere toelichting op:

Programma Leefbaarheid en Veiligheid en WijkWijzer

Dit project is onderdeel van een leernetwerk dat binnen het Interbestuurlijk Programma Leefbaarheid en Veiligheid wordt opgezet voor gemeenten, lokale professionals en bewoners. Het platform voor dit kennis- en leernetwerk is WijkWijzer. Via dit platform wordt kennisuitwisseling over leefbare en veilige wijken gestimuleerd tussen beleidsmakers, wijkprofessionals en actieve bewoners.