Gezonde koele buitenruimte in dichtbevolkte wijken

OPROEP: Doe mee aan het onderzoek

Heeft uw gemeente recent een openbare verblijfsruimte opnieuw ingericht met aandacht voor verkoeling tijdens hete dagen? Of bent u hiermee bezig? En ligt deze ruimte in een dichtbevolkte wijk? Platform31 en de Hogeschool van Amsterdam zijn op zoek naar gemeenten en ontwerpers met wie wij in gesprek kunnen over hoe zij hierbij te werk gaan. Zodat we samen meer inzicht krijgen in passende richtlijnen en mogelijke koppelkansen met andere doelen, zoals gezondheid, vergroening en veiligheid.

Meedoen aan het onderzoek biedt u reflectie op hoe uw gemeente dit proces heeft doorlopen en aanknopingspunten om dit verder te verbeteren. We vertalen de inzichten uit ons onderzoek in meetbare richtlijnen. Gemeenten krijgen zo beter zicht op hoe zij de openbare ruimte in dichtbevolkte wijken kunnen inrichten met als doel dat deze gezond en koel zijn, waarbij rekening wordt gehouden met specifieke behoeften van bewoners in dichtbevolkte gebieden, waarvan een deel mogelijk in een kwetsbare positie zit.  

Achtergrond van het onderzoek

Door het veranderende klimaat komen hete dagen en langere hete periodes steeds vaker voor in Nederland. Hogere temperaturen en langere periodes van hitte kunnen bij mensen hittestress veroorzaken. Dit kan zich uiten in lichamelijke klachten, vooral fysiek kwetsbare mensen zijn gevoelig voor hittestress. Hittestress is een belangrijke veroorzaker van de hogere sterftecijfers tijdens een warme periode, maar ook van verminderde arbeidsproductiviteit die veel mensen ervaren als het warm is. Bewoners van dichtbevolkt stedelijk gebied hebben vaak geen of een beperkte buitenruimte bij hun woning. Daar moet gezorgd worden voor verkoeling in de nabije woonomgeving.  

In het onderzoeksrapport ‘De Hittebestendige Stad’ (Hogeschool van Amsterdam, TUDelft, WUR e.a.) wordt voorgesteld om te werken met richtlijnen voor de hittebestendige inrichting van de buitenruimte: 

  • Afstand tot koelte. In deze richtlijn wordt een afstand van maximaal 300 meter geadviseerd tot een koelteplek die minimaal een afmeting van 200 m² moet hebben.  
  • Percentage schaduw op loopgebieden. Voor minder vaak gebruikte routes wordt een percentage van 30% geadviseerd, voor drukke routes is dit 40%. 
  • Percentage groen per wijktype. Afhankelijk van het wijktype is het advies voor historische binnensteden het laagst namelijk tussen de 15 en 35 % en in tuinsteden met hoogbouw het hoogst namelijk tussen de 35 en 80%. 

Het onderzoek waaraan u nu kunt meewerken ontwikkelt de richtlijnen verder, zodat deze goed toepasbaar zijn voor gemeenten en ontwerpers, rekening houden met mogelijke koppelkansen met andere doelen en aansluiten bij de behoeften van bewoners in dichtbevolkte gebieden.

Criteria voor deelname

  • U werkt bij een gemeente of ontwerpbureau;
  • Er is recent een project uitgevoerd om een openbare verblijfsruimte (zoals park of plein) opnieuw in te richten – of het project is nog bezig;
  • In het project is aandacht (geweest) voor het bieden van koelte;
  • Deze openbare verblijfsruimte bevindt zich in dichtbevolkt, hoog stedelijk gebied met veel gestapelde bouw en weinig privétuinen;
  • Bij voorkeur wonen er ook bewoners in een kwetsbare positie (bijvoorbeeld op het vlak van gezondheid, eenzaamheid of financiële middelen) in het gebied rondom de openbare ruimte. 

Voldoet uw project niet aan alle criteria maar heeft u wel interesse? Neem contact op om te verkennen of het voldoende past.

Aanmelden

Er wordt één gesprek gevoerd van max. 1,5 uur met een betrokken ambtenaar en ontwerper. Hiervoor komen we in overleg bij u langs of we voeren het online.

Ook vragen we u ontwerptekeningen of foto’s van de plek ter beschikking te stellen voor publicatie. Daarnaast krijgen we voorafgaand aan het gesprek graag inzicht in eventuele beleidsstukken van uw gemeente ten aanzien van het tegengaan van hittestress en andere aspecten bij het inrichten van openbare verblijfsplekken (veiligheid, biodiversiteit, gezondheid enzovoort).

Meld u aan via: