Beter benutten bestaande woningbouw bestrijdt woningnood

Hoe kunnen gemeenten, woningcorporaties, het Rijk, markt- en andere partijen een intensiever gebruik van de bestaande woningvoorraad stimuleren? Platform31 onderzocht hoe de bestaande woningvoorraad effectiever gebruikt kan worden als antwoord op het grote woningtekort. Kijk niet alleen naar extra nieuwbouw, maar gebruik beter wat er al staat.

In een factsheet (Pdf) vindt u de belangrijkste bevindingen en oplossingen voor zowel de korte als lange termijn.

Cover factsheet beter benutten
Download factsheet (Pdf)

Liever meer lezen? Bekijk de publicatie Beter benutten bestaande woningbouw.