Publicatie Wonen senioren

Woonprofielen senioren – verdieping op gebiedsniveau

Smart, smarter, smartest

7 mei 2021
Wat zijn woonwensen van senioren en welke woonproducten sluiten daarop aan? Die vraag stond centraal in de publicatie Woonprofielen van senioren van juli 2020. Deze aanvulling verdiept deze naar gebiedsniveau. Met antwoorden op vragen als: Wat betekent zo'n analyse als je deze toepast op een gebied? Waaruit bestaat de woonvraag? Wat is de ruimtelijke verdeling? Hoe verhouden vraag en het bestaande aanbod zich tot elkaar en wat kun je er vervolgens mee?

Deze publicatie is een vervolg op de publicatie Woonprofielen van senioren, gepubliceerd in juli 2020. Voor twee gebiedscoalities uit het Innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk is een gebiedsanalyse gemaakt: Prinsenland/Het Lage Land in Rotterdam als jaren 60 wijk en het Naaldhorstterrein in Naaldwijk in de gemeente Westland als kleinere kern. Om te voldoen aan representativiteit van respondenten uit de Grote Omgevingstest voor het gebied, ontwikkelde Springco een voorspelmodel. Daarmee konden de woonprofielen naar dit gebiedsniveau vertaald worden. De analyse laat op lokaal niveau op kaart zien welke woontypen en woonomgeving de inwoners zouden wensen. Ook geeft het een inkijk in welke woonvariaties in de gemeente/wijk senioren ertoe kunnen bewegen te verhuizen.

Woonprofielen-senioren-gebiedsanalyses

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden
Hidden

Contact

Annette Duivenvoorden 06 35 11 58 12 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan