Wijk Investeren

5 april 2016
In maart 2016 sloot Platform31 samen met partner Stipo het in opdracht van het ministerie van BZK uitgevoerde driejarige experimentenprogramma ‘Wijk Investeren’ af. Drie Haagse pilots, twee Rotterdamse, één Amsterdamse en de dorpen Nieuw-Amsterdam (Emmen) en Nispen (Roosendaal) namen aan het programma deel.

Auteur(s)

Jeroen van der Velden, Hanneke Schreuders, Jeroen Laven, Radboud Engbersen e.a.

De pilots richten zich onder andere op dorpspleinen, stukjes buurt, gevels, binnentuinen, een buurtwerkplaats en een buurttuin. De eindevaluatie van het programma concludeert dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor een experimentwet WijkInvesteringsZone.

Het rapport schetst de aanleiding en achtergronden van het experimentenprogramma, de koerswijziging die het snel na de start heeft ondergaan en vat de belangrijkste conclusies kort samen. In de bijlagen zijn de 8 pilots beschreven en een reeks van instrumenten die in opzet en geest dicht liggen tegen een mogelijke WijkInvesteringsZone.

Rapport.Wijk_Investeren.def30032016

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Jeroen van der Velden 06 57 94 22 58 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan