Voorbeeldenboek Klimaatadaptieve bouwprojecten

4 januari 2019
Gemeenten, bewoners, waterschappen en andere betrokken partijen hebben behoefte aan meer inzicht in de ervaringen die er zijn om klimaatadaptatie onderdeel te laten zijn van projecten. En in hoe ze dat kunnen realiseren. Door klimaatadaptatie mee te nemen in projecten, kun je nieuwe kansen creëren en financieel voordeel behalen.

Auteur(s)

Martijn Kramer en Joeri van den Ende

Goede ervaringen

Op diverse plekken in het land zijn al goede ervaringen opgedaan met klimaatadaptieve bouwprojecten. Dit varieert van bewonersinitiatieven om tuinen te vergroenen tot integrale plannen voor gebiedsontwikkeling voor nieuwbouw of aanpassing van de bestaande stad. Bij alle ontwikkelingen zijn kansen om de gebouwde omgeving aan te passen aan de veranderingen van het klimaat en de gevolgen die dat met zich meebrengt. Klimaatadaptieve maatregelen hebben vaak een positief effect op de uiteindelijke kwaliteit van een project. Met name op het gebied van comfort en verbeterde leefbaarheid. Wanneer klimaatadaptatie in het plan- en ontwikkelproces een volwaardige positie inneemt en risico’s, kosten en baten op langere termijn worden afgewogen blijken er vaak ook financiële voordelen te behalen.

Twaalf cases

Dit voorbeeldenboek beschrijft 12 cases op een onderling vergelijkbare manier. Het biedt overzichten van maatregelen, welke problemen worden aangepakt, op welke manier het initiatief tot stand is gekomen, wie betrokken waren, welke rol de verschillende partijen hebben gespeeld, en het beschrijft hoe het proces van initiatief tot uitvoering is gelopen. Daarnaast worden inzichten en tips gegeven.

U bent aan zet

Gemeenten, provincies, natuurbeheerorganisaties, bouwbedrijven, bewoners en andere betrokken partijen kunnen met dit boek inspiratie opdoen om klimaatadaptatie te verankeren in hun beleid en werkwijze. Ze kunnen gebruik maken van al opgedane kennis om klimaatadaptatie onderdeel te maken van projecten in de bouw en de aanpak van openbare ruimte en voorzieningen.

Voorbeeldenboek_Klimaatadaptieve_bouwprojecten

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Martijn Kramer 06 83 17 14 81 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan