Verduurzamen van gespikkeld bezit: 5 lessen uit Voorkoop, Culemborg

9 december 2021 | Leestijd: 5 minuten
Woningcorporatie KleurrijkWonen werkt aan het verduurzamen en aardgasvrij maken van de Culemborgse wijk Voorkoop, een ‘normale’ jaren 80-wijk. Inclusief een betaalbare oplossing voor de particuliere woningeigenaren.

Auteur(s)

In Culemborg staat de energietransitie hoog op de agenda. KleurrijkWonen, een woningcorporatie in de regio’s Rivierenland (provincie Gelderland) en Alblasserwaard- (provincie Zuid-Holland) en Vijfheerenlanden (provincie Utrecht), werkt daar aan één van de grootste bestuurlijk-politieke en maatschappelijke opgaven van onze tijd. Of, toegankelijker in hun eigen woorden, ze werken aan een fijn thuis voor hun huurders, maar het liefst ook voor alle inwoners van Culemborg. In de wijk Voorkoop, een ‘normale’ jaren 80 wijk in Culemborg, is KleurrijkWonen samen met de gemeente en bewoners in 2019 het proces gestart om de wijk te verduurzamen en aardgasvrij te maken. Behalve het verduurzamen van hun eigen woningbezit is daarbij nadrukkelijk ook gekeken naar een betaalbare oplossing voor de particuliere woningeigenaren in de wijk.

Dit proces met bewoners, energiecoöperatie Vrijstand Energie, netbeheerder Liander en de gemeente heeft geresulteerd in een buurtenergieplan waarin verschillende oplossingen waaronder ook een collectieve verduurzamingsaanpak, zijn uitgewerkt. De centrale vraag daarbij was ieder keer: hoe gaan we gezamenlijk in Voorkoop van het gas af?

In 2020 is gezamenlijk besloten om voor wijk Voorkoop een subsidie aanvraag ‘2e ronde PAW’ in te dienen. Uitgangspunt bij deze proeftuinaanvraag was een collectief, coöperatief en modulair buurtwarmtesysteem volgens het principe van de ‘Buurtwarmtepomp’. De aanvraag had betrekking op het verduurzamen van 450 woningen bestaande uit 200 sociale huurwoningen en 250 koopwoningen. Corporatie KleurrijkWonen, die in principe alleen verantwoordelijk is voor huurwoningen, heeft een belangrijke rol gespeeld als aanjager in het participatieproces en de communicatie met bewoners. Een tegenvaller was de afwijzing van de Proeftuin-subsidie PAW. Hierdoor is het project en het proces gestagneerd en tot op heden gestopt. Ook is op dit moment nog onduidelijk wanneer het proces weer opgestart wordt en het Buurtenergieplan en de verduurzaming van de wijk Voorkoop daadwerkelijk tot uitvoering gaat komen.

Er is veel geleerd in dit participatie- en samenwerkingsproces. De 5 lessen volgen hieronder.

1. Maak een bewuste keuze voor een wijk/buurt met veel corporatiewoningen

Die uitgestoken hand komt voort uit de opzet van de warmtetransitievisie van de gemeente Culemborg. De eerste Transitievisie Warmte is in 2018 gemaakt voor de wijk EVA-Lanxmeer. Een enorme klus, zelfs in een ecologische wijk met bewoners die kiezen voor milieubewust en duurzaam wonen en leven.

Waarom er nu voor Voorkoop is gekozen? “Nu wilden we ons richten op een typische ‘doorsnee’ wijk met een gemêleerde bevolkingssamenstelling”, zegt Niek Habraken, die als programmanager Verduurzaming bij KleurrijkWonen, buurten met veel corporatiewoningen als ‘vliegwiel’ ziet voor de warmtetransitie. Voorkoop is een ‘afgebakende’ wijk met een mix aan huur en koop. In totaal staan er in Voorkoop 1500 woningen waarvan de woningcorporatie er 380 in bezit heeft en verhuurt. Daarnaast zijn er circa 100 koopwoningen die vroeger in het bezit waren van de woningcorporatie, maar nu in bezit zijn van particuliere eigenaren. Wat ze gemeen hebben? Het zijn veelal rijtjeshuizen en veelal geschakelde woningen, identiek aan huurwoningen. De woningen zijn verkocht met een terugkoopgarantie, dus bij verkoop kan KleurrijkWonen ze eventueel terugkopen.

2. Van onderop & van bovenaf: hand in hand

In Culemborg heeft de combinatie gemeente, energiecoöperatie en woningcorporatie KleurrijkWonen 15 bewonersavonden georganiseerd waar maar liefst 300 bewoners op af zijn gekomen. Het merendeel daarvan was particuliere eigenaren. Een intensief traject, maar met wel als gevolg dat kopers zijn aangehaakt. Ga in op vragen zoals: hoe willen we het gaan aanvliegen? Wat zullen de kosten zijn? Wat je moet voorkomen: beloftes maken of verwachtingen scheppen die je niet waar kunt maken.

Kenmerkend voor de aanpak van de woningcorporatie in het verduurzamen van woningen in de wijk Voorkoop is dat het daadwerkelijk een bottom-up participatieproces is geweest. Samen met de bewoners, echt participeren. In Culemborg was de volgorde: met bewoners praten, plan maken en met dát plan naar de raad toe. Habraken: “Niets is in beton gegoten. Parallel is in het kader van de PAW-aanvraag de oplossing met de Buurtwarmtepomp als een van de oplossingen uit het Buurtenergieplan gedetailleerd uitgewerkt. Bij de uitwerking was draagvlak voor de businesscase bij de bewoners een belangrijk uitgangspunt.”

3. Participatie voor draagvlak én bewustwording

Wat ze zich bij KleurrijkWonen goed hebben gerealiseerd tijdens het hele participatieproces van bewonersavonden organiseren en het samenstellen van werkgroepen: goed communiceren is noodzakelijk voor draagvlak. Je kan prachtige plannen maken, maar als je niet goed communiceert krijg je kopers niet mee. Doe dit vanaf het allereerste begin tot het einde van het proces. Habraken: “De mensen die naar de informatie-avond zijn gekomen, werden zich bewust van de opgave” en vervolgt: “Op bewonersavonden spreken we meer met particuliere woningeigenaren dan met onze huurders.”

4. Zorg voor eigenaarschap onder bewoners door participatie in werkgroepen

De bewonersavonden werden afgesloten met de oproep om je als betrokken bewoner aan te melden om te participeren bij het opstellen van het buurtenergieplan. Uit deze oproep ontstonden 4 werkgroepen rondom de thema’s financiën, techniek, communicatie en organisatie. 50 van de 300 bewoners hebben plaatsgenomen in één van deze vier werkgroepen. Allemaal met als doel: het opstellen van een breed gedragen buurtenergieplan. Uiteindelijk zijn er in dit plan acht manieren waarop de wijk Voorkoop verduurzaamd kan worden uitgewerkt. Alle opties zijn zowel technisch als financieel uitgewerkt. De collectieve oplossing met de Buurtwarmtepomp is in verband met de PAW-aanvraag gedetailleerder uitgewerkt. Daarbij heeft de woningcorporatie vanuit het ‘Startmotorkader Warmtenetten’ van Aedes, de vereniging van woningcorporaties, extra informatie aan kunnen reiken.

5. Een aantrekkelijk technisch én financieel plaatje: Maak het voor kopers zo aantrekkelijk mogelijk om in te stappen

Naast de procesmatige lessen die zijn geleerd, is er ook veel geleerd over het aantrekkelijker maken voor eigenaren om aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun woning. Er komt namelijk veel kijken bij het verduurzamen van een woning. Heel veel. In Culemborg hebben ze daarom gekeken naar: hoe maken we het voor bewoners zo makkelijk mogelijk, zeker wat betreft het kostenplaatje? Leidend hierbij was het principe: ‘als een oplossing betaalbaar is voor particuliere woningeigenaren, is die oplossing ook betaalbaar voor de woningcorporatie’.

Voor de PAW-aanvraag is in Voorkoop gekozen voor de collectieve Buurtwarmtepomp. Met collectieve warmtevoorzieningen, zoals bijvoorbeeld grote Buurtwarmtepompen is het mogelijk om met duurzame lage temperatuur (LT) bronnen op een duurzame en betaalbare wijze hoge of midden temperatuur (HT-MT) warmte te produceren. Daarmee vervalt ‘in principe’ de noodzaak om woningen eerst te isoleren voordat ze van het aardgas losgekoppeld worden. Alleen de CV-ketel wordt vervangen door een afleverset waarmee de warmte de woning in komt. Maar bij dat ’principe’ moet natuurlijk wel een hele grote kanttekening geplaatst worden. Immers de energietransitie begint bij het besparen van energie, altijd is de ‘trias energetica’ leidend. “Want de doelstelling ‘betaalbaarheid’ heeft betrekking op de benodigde investeringen en daarnaast vooral ook op de energielasten!”, zegt Habraken. Ook is het bij collectieve warmtevoorzieningen mogelijk om de bewoners collectief te verenigen bijvoorbeeld in een warmtecoöperatie. Hierdoor hebben de bewoners geheel of gedeeltelijk het eigendom van het warmtenet in handen en invloed op de kosten.

En wat ook helpt bij het betaalbaar maken van de energietransitie? Maak het verduurzamen van woningen aantrekkelijk door woninggebonden leningen mogelijk te maken. Dit houdt in: de lening verhuist niet mee als de koper besluit ergens anders te gaan wonen. De nieuwe bewoner neemt de lening als onderdeel van het koopcontract over. Heeft de lening ook nog eens een lage rente? Dan zullen meer kopers eerder over de streep getrokken kunnen worden .

Gemeente  Culemborg
Grooteigenaar KleurrijkWonen (woningcorporatie)
Aantal woningen grooteigenaar 15.000 huur / 900 koop(garant)
Aantal gemeente/provincies actief 6 gemeenten / 3 provincies
Wijk Voorkoop
Aantal woningen in de wijk 500
Verhouding huur / koop wijkaanpak 200 huur / 250 koop
Samenwerkingspartijen Vrijstand Energie, Liander en gemeente Culemborg
Type verduurzaming/maatregelen  Buurtwarmtepomp (modulair buurtwarmtesysteem)
Financiering … subsidieaanvraag PAW (niet gehonoreerd)

Meer lezen

Wil je als gemeente ook verduurzaming stimuleren onder bewoners? Platform31 onderzocht diverse aanpakken voor de collectieve verduurzaming van gespikkeld bezit en dit najaar bundelen wij alle inzichten en uitkomsten in een handige uitgave vol interessante aanpakken, succesfactoren, lessen en verschillende methodische benaderingen en strategieën.

 

Contact

Martijn Kramer 06 83 17 14 81 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan