Publicatie Energietransitie

Van klimaatakkoord naar duurzame woning

Verkenning van de aansluiting tussen rijksbeleid en de leefwereld van bewoners

24 mei 2018
Iedereen in Nederland krijgt te maken met de energie- en klimaatopgave. De transitie naar een duurzaam energiesysteem heeft consequenties voor de manier waarop we leven en vraagt om aanpassingen in onze bestaande leefomgeving. Inmiddels zijn de nodige beleidsmaatregelen genomen om mensen aan te zetten tot energiesparing. Gezien de aangescherpte doelstellingen wordt dit beleid nog verder uitgebouwd. Belangrijke uitdaging bij verduurzaming is dat het voor veel mensen een abstract vraagstuk is, dat zich ver van hun bed afspeelt. Hoe sla je de brug tussen rijksbeleid en de leefwereld en het gedrag van bewoners?

Auteur(s)

In dit rapport verkennen we in hoeverre het rijksbeleid op het terrein van verduurzaming aansluit bij de leefwereld van burgers. We richten ons daarbij specifiek op beleidsinstrumenten die gericht zijn op het stimuleren van energiebesparing onder eigenaar-bewoners. Voelt deze groep zich aangesproken door de huidige campagnes en subsidieregelingen? Wordt de urgentie voldoende gevoeld? Worden burgers voldoende aangezet tot actie, of blijft afwachten en niets doen een aantrekkelijk alternatief?

Reflectie beleidsinstrumenten

We geven een overzicht van relevante noties uit de gedragseconomie, sociale psychologie en de sociologie. Op basis van deze theoretische inzichten reflecteren we op de opzet, uitvoering en uitwerking van drie nationale beleidsinstrumenten: de Investeringssubsidie duurzame energie, de Subsidie energiebesparing eigen Huis en het Zeer energiezuinig pakket. Ter inspiratie belichten we ook enkele buitenlandse voorbeelden en geven we een aantal aanbevelingen die kunnen bijdragen aan de optimalisatie van huidige en toekomstige beleidsmaatregelen voor energiebesparing.

180524_Van_klimaatakkoord_naar_duurzame_woning

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Saskia Buitelaar 06 57 94 16 75 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan