Praktijkvoorbeeld Corporaties en sociale huur

Unieke samenwerking rondom verbeteren woningen en leefbaarheid

20 mei 2021 | Leestijd: 4 minuten
Soms verzuchten woningcorporaties dat zorgorganisaties zich alleen maar richten op hun cliënten en niet op de woonomgeving. Dat geldt niet voor zorgorganisatie Philadelphia, die samen met woningcorporatie de Alliantie en de gemeente Almere de handen ineen sloeg om de leefbaarheid te verbeteren terwijl de corporatie woningrenovaties uitvoert

Auteur(s)

In de Oslostraat in Almere Buiten is sprake van leefbaarheidsproblematiek: denk aan overlast, criminaliteit en weinig sociale cohesie. De straat telt twee complexen van samen veertig appartementen met in de plint enkele ondernemers. Deze complexen worden binnenkort gerenoveerd door de corporatie. ‘‘Normaal levert de zorgpartij zorg en de corporatie woningen, en that’s it. Soms is een andere aanpak nodig waarbij we niet enkel naar het cliënten en bewoners perspectief kijken, maar ook de buurt betrekken,’’ vertelt Siahaija.

Prijsvraag

Daarom besloot de Alliantie een prijsvraag uit te zetten waarin ze drie zorgorganisaties vroegen een visie te formuleren op de wijze waarop de leefbaarheid hier kon worden verbeterd. Philadelphia werd gekozen dankzij hun werkwijze en visie. De zorgorganisatie is werkzaam voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking en werkt volgens het concept Mooi Leven, een visie op samenleven in de wijk waarbij de gelijkwaardigheid van cliënten, hun ouders, begeleiders en bewoners gelijk staat.

Renovatie als haakje voor sociale verandering

‘‘Deze renovatie vormt een fantastisch haakje. Er is verandering gaande, bewoners zijn daardoor al in beweging en dan voelen mensen sneller de urgentie om te veranderen’’, vertelt Marijne Liese, business & community developer van de Oslostraat vanuit Philadelphia. Ze is altijd op zoek naar haakjes om met andere partijen samen te werken. Ze benadrukt hierbij het belang van samenwerken uit een gezamenlijke visie, daaruit volgt het zoeken naar urgentie en betekenisgeving. ‘‘Betekenis voor je medewerkers én voor je huurders. Waarbij bewoners de motivatie moeten gaan voelen om weer mee te gaan doen. Een woningrenovatie is een mooi moment om dat te stimuleren!’’

Community building

De Alliantie, Philadelphia en de gemeente Almere sloten een samenwerkingsovereenkomst om met een community building-aanpak aan de slag te gaan in de straat. Gezamenlijk bekostigen ze een community builder die in de straat aan de slag ging met het betrekken van buurtbewoners en het versterken van de sociale cohesie, bijvoorbeeld door activiteiten te organiseren waar bewoners elkaar leren kennen. De community builder ging ook actief met buurtbewoners in gesprek: wat voor wensen hebben zij voor hun buurt? Bewoners werden vervolgens aangespoord en begeleid om daar zelf binnen hun eigen kunnen aan bij te dragen, zo worden ze geholpen onderdeel te zijn van de maatschappij. ‘‘Dat is vaak een doel van een zorgorganisatie, maar dat lukt niet als je enkel focust op het individu. Je hebt daar de buurt voor nodig,’’ vertelt Liese. De coaches van Philadelphia hebben de rol van community builder inmiddels overgenomen om zo de werkwijze en visie te borgen.

De juiste ondersteuning

In de huidige veertig woningen wonen acht cliënten van Philadelphia. Omdat enkele reguliere bewoners doorstromen naar een meer passende corporatiewoning zullen er wat meer cliënten van Philadelphia komen te wonen. Een deel van hen krijgt intensieve begeleiding en een tijdelijk wooncontract bij Philadelphia, wanneer iemand in staat is op zichzelf te wonen mag hij of zij in het huis blijven wonen, maar dan regulier hurend van de corporatie. Philadelphia werkt hier vanuit het gedachtengoed Mooi Leven, waarbij ze familie en vrijwilligers actief betrekken bij het welzijn van de cliënt. Zo vormen verwanten, vrijwilligers en professionals één team van betrokken, geïnspireerde mensen die bijdragen aan een fijner, rijker en mooier leven voor de client. Hierdoor lukt het cliënten vaak beter om zelfstandig te kunnen wonen. De Alliantie biedt daarin informatie en hulp bij verhuiswensen. Die hebben we van alle bewoners geïnventariseerd.

Philadelphia legt ook met de andere bewoners in het complex contact, soms ook om er achter te komen dat er een zorgvraag is die Philadelphia kan oppakken. ‘‘We motiveren en ondersteunen de bewoners vooral om zelf regie te nemen over het oplossen of oppakken van ‘hun probleem’. We hopen door de verbeterde leefbaarheid in de straat dat iedereen hier wat aan heeft en er minder snel een beroep gedaan hoeft te worden op extra inzet van zorgbudgetten,’’ vertelt Liese.

Siahaija ziet dat je heel veel winst kan boeken als bewoners de juiste begeleiding krijgen. ‘‘Het probleem zit hem niet in dat er kwetsbare huurders wonen, maar er ontstaat pas een probleem als ze niet de juiste ondersteuning krijgen. Daarom zoeken we zo nadrukkelijk naar samenwerking met sociale partners en de gemeente. In deze constructie met Philadelphia is dan ook het grootste voordeel: mensen krijgen begeleiding en wij hebben een aanspreekpunt!’’ Volgens Siahaija is dit voor de corporatie soms zelfs makkelijker dan met reguliere huurders, die kunnen een rugzakje hebben zonder de juiste begeleiding en zonder dat je dat als corporatie weet.

Out of the box samenwerken

De drie partijen werken gelijkwaardig samen. De gemeente Almere is in eerste instantie betrokken als speler in de openbare ruimte waar ook veranderingen gaan plaatsvinden. Daarnaast wil de gemeente graag leren van de samenwerking om te zien of dit toepasbaar is elders in Almere. Volgens de Alliantie vraagt de samenwerking om een andere mindset: ‘‘Gezamenlijk een plan vormen, inzicht krijgen in elkaars processen, out of the box durven denken en de gewoonlijke gang van zaken los kunnen laten. Daarbij is vertrouwen in elkaar heel belangrijk,’’ aldus Siahaija. ‘‘We trekken gezamenlijk en gelijkwaardig op en vormen één gezicht naar de bewoners toe.’’ De partijen komen regelmatig bij elkaar in een regiegroep om door te spreken hoe dat beste kunnen doen en om de gezette stappen te evalueren. Philadelphia partner Liese benadrukt het samen leren als kern van de aanpak: ‘‘Community building gaat nadrukkelijk óók over hoe professionals zich, gezamenlijk, organiseren in de wijk in het belang van bewoners.’’

De Alliantie wil vaker op dit soort manieren de leefkwaliteit van haar huurders verbeteren. Onlangs startte ze nog een ander project met Philadelphia in Amsterdam. Siahaija: ‘‘Het is mooi dat zorgpartijen ook het belang zien van op een andere manier samenwerken.’’ Ook Liese ziet het belang van samenwerken, ze hoopt dat corporaties vaker de samenwerking zoeken en woningrenovaties gebruiken om ook de sociale leefbaarheid te vergroten.

Contact

Susan van Klaveren 06 57 94 36 78 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan