Renoveren in kwetsbare wijken

Aan de slag met aandacht voor huurders

20 mei 2021
Woningcorporaties werken de komende jaren hard aan het verduurzamen van hun bezit. Dit is geen gemakkelijke opgave. Zeker in wijken waar de leefbaarheid al onder druk staat. Daar gaat de fysieke opgave hand in hand met een sociale opgave. De uitdagingen die met dit alles samenhangen vragen om nieuwe aanpakken, die bijdragen aan een zo soepel mogelijk verloop van renovatietrajecten. Voor zowel de huurders als voor woningcorporaties. Deze publicatie verkent en deelt verschillende aanpakken.

Auteur(s)

Susan van Klaveren, Anne Kunst en Lisan Jansen Lorkeers

De uitkomsten van deze verkenning zijn interessant voor woningcorporaties die te maken hebben met kwetsbare huurders en zoekende zijn in de manier waarop ze deze huurders beter kunnen betrekken en ondersteunen tijdens het renovatieproces.

De inzichten zijn verkregen door onderzoek, online praktijkverhalen, een quickscan onder 50 woningcorporaties, interviews bij 10 corporaties en de praktijkervaringen die zo’n 35 corporaties deelden bij de aan dit project verbonden leerkring.

De publicatie gaat achtereenvolgens in op:

  • Opgaven in de wijk: hoe kun je kwetsbare groepen daarbij betrekken? Wat is de visie van corporaties op deze opgaven?
  • Hoe geven woningcorporaties renovatietrajecten vorm? Welke keuzes maken zij daarbij en wat zijn de ontwikkelingen daarin?
  • Samenwerking met aannemers, de rol van bewonersbegeleiding tijdens renovatietrajecten, de interactie met het netwerk van maatschappelijke organisaties als zorg en welzijn, politie, et cetera in die wijk (van het informeren en raadplegen van die organisaties tot en met het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak)
  • Hoe kun je huurders tijdens het renovatieproces bereiken en betrekken? Aan de orde komen onder meer: hoe kun je de communicatie- en participatiestrategie afstemmen op kwetsbare huurders? Hoe krijg je ze in beeld, hoe bereik je ze, hoe voorkom je extra stress en weerstand in tijdens het renovatieproces?
Renoveren-in-kwetsbare-wijken

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Het stimuleringsprogramma GezondIn, uitgevoerd door Pharos en Platform31, helpt Nederlandse gemeenten met de lokale aanpak van gezondheidsverschillen.

Naar gezondin.nu

Contact

Susan van Klaveren 06 57 94 36 78 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan