Huurdersbegeleiding tijdens woningrenovatie

Handreiking voor begeleiding van kwetsbare corporatiehuurders

29 september 2021
Woningcorporaties staan voor een enorme verduurzamingsopgave; vrijwel alle huurders krijgen dan ook de komende jaren te maken met woningrenovatie. Als gevolg daarvan moeten ze soms (tijdelijk) verhuizen. wie tijdens de werkzaamheden in de woning blijft wonen, krijgt te maken met overlast. Voor veel huurders is zo’n renovatietraject erg intensief. Bij sommige, kwetsbare bewoners vraagt dat om extra inzet van de woningcorporatie. Deze publicatie onderscheidt negen, veel voorkomende typen kwetsbare huurders. En geeft suggesties voor extra ondersteuning tijdens een renovatietrajecten.

Auteur(s)

Susan van Klaveren en Anne Kunst

Om bewoners zo goed mogelijk door een renovatie heen te helpen, gaan bewonersbegeleiders of bewonersconsulenten met huurders in gesprek. Waar nodig organiseren zij ondersteuning. Bij de één is intensievere begeleiding nodig om het renovatietraject goed door te komen, de ander is gebaat bij een aangepaste looproute of rustruimte. Maar voor welke groepen mensen neem je speciale maatregelen tijdens renovatietrajecten? En wat voor maatregelen zijn dat dan en welke afwegingen maak je daarbij?

In deze publicatie onderscheiden we negen, veel voorkomende typen, kwetsbare huurders die extra ondersteuning nodig kunnen hebben tijdens een renovatietraject. Deze ‘typen’ of casussen zijn versimpelingen van de werkelijkheid, maar geven wel een goed beeld van wat je als bewonersbegeleider tegenkomt én welke ondersteuning je kan bieden. Deze casussen kunnen onder meer van waarde zijn…

  • …voor bewonersconsulenten om tijdens intervisiegesprekken samen te leren of bij het inwerken van nieuwe medewerkers.
  • …in gesprekken met de afdeling vastgoed, zodat in de planning van een traject voldoende rekening wordt gehouden met de behoeften van de verschillende typen huurders.
  • …ter onderbouwing van de inzet van zorg- en welzijnsorganisaties bij dergelijke trajecten.

In aanvulling hierop geven we een aantal overkoepelende tips voor woningcorporaties voor brede ondersteuning en begeleiding van huurders.

Huurdersbegeleiding-tijdens-woningrenovatie

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Susan van Klaveren 06 57 94 36 78 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan