Trendtalk: Dilemma’s bij de transitie naar een duurzaam energiesysteem

5 december 2023
De puzzel die gelegd moet worden voor een toekomstbestendig energiesysteem is bijzonder complex. Daarom is het belangrijk dat Nederland, liefst in internationaal verband goed nadenkt over een effectieve en met elkaar verenigbare mix van energiebronnen. Vanuit het Rijk is er naast geld en daadkracht ook aangepaste wet- en regelgeving nodig, met oog en oor voor de belangen en gevolgen voor burgers en bedrijven. Dat en meer stellen vier experts in deze podcast.

De productie van duurzame energie neemt rap toe. Mooi, maar het brengt ook nieuwe opgaven met zich mee. Zo is draagvlak onder omwonenden en het meeprofiteren door de omgeving van de opbrengsten wenselijk maar niet vanzelfsprekend. Hetzelfde geldt voor voldoende ruimte op het elektriciteitsnet. In deze podcast vragen we ons af of en hoe de energieambities en de voorwaarden die provincies daaraan verbinden met elkaar verenigbaar zijn en wat er gebeurt als dat niet zo blijkt te zijn.

Deze en andere vragen legt Thomas van Zijl (BNR) in deze podcast voor aan:

  • Jacqueline van Dongen, wethouder energietransitie in Zwijndrecht
  • Annelies Huygen, hoogleraar Ordening van energiemarkten aan de Universiteit Utrecht en onderzoeker bij TNO
  • Wim Voogd, programmamanager energietransitie bij Arcadis
  • Nina Tom, Platform31. Zij analyseerde de provinciale bestuursakkoorden 2024-2027
Luister de trendtalk

Analyse van de provinciale bestuursakkoorden

Deze Trendtalk is gebaseerd op de analyse van de provinciale bestuursakkoorden 2023-2027. Platform31 geeft met deze analyse inzicht in de opgaven, speerpunten en beleidsvoornemens van de verschillende provincies. De analyse zoomt in op 9 thema’s, waaronder ook landelijk gebied, energie en klimaat, economie, mobiliteit en veiligheid. Doel ervan is dat provincies  elkaar inspireren en van elkaar leren.

Contact

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan