Publicatie Sociaal ondernemen

Toolbox ondersteuning impact ondernemen

Aan de slag als makelaarsteam met mandaat vanuit de (lokale) overheid

31 oktober 2023
Als gemeente of provincie speel je een belangrijke rol in het faciliteren van ondernemen met maatschappelijke meerwaarde. Maar hoe faciliteer je als (lokale) overheid optimaal deze impactondernemers? Wat is hierin de verantwoordelijkheid vanuit de overheid en wat kan opgepakt worden vanuit een breder ecosysteem in de regio? De toolbox is geschreven door Platform31 en KplusV in opdracht van de City Deal Impact Ondernemen. Hij bevat inspiratie, tips en acties voor beleidsmakers die ondernemen net impact een stapje verder willen brengen, gevoed door verschillende koplopergemeenten en een provincie.

Auteur(s)

Annemiek van Tol en Tessa Geertsema

In samenwerking met

Een toolbox voor actie: impact ondernemen verder brengen

Steeds meer ondernemers leveren met hun werk een positieve maatschappelijke of ecologische bijdrage. Zij zetten zich bijvoorbeeld in voor kansen voor mensen met een beperking, afvalvermindering of armoedebestrijding in wijken. Dit noemen we impact ondernemen. Ondernemers en overheden lopen in de praktijk tegen verschillende drempels aan. Er komt veel kijken bij het geven van een goede plek aan impact ondernemen binnen je organisatie als overheid. Deze toolbox biedt een een handreiking voor gemeenten en provincies om niet alleen geïnspireerd te raken in het
impact-ondernemen-gedachtegoed, maar om ook tot actie over te gaan.

Modulair, interactief ‘werkboek’

De toolbox is modulair opgebouwd, zodat ieder aan de slag kan met het vraagstuk of thema dat voor hen het belangrijkst is. De toolbox bevat veel informatie en ervaringen uit verschillende gemeenten en een provincie ter inspiratie én om van te leren. Daarnaast is het echt een werkboek: met verschillende vragen en checklists word je als lezer aangespoord inzicht te scheppen in je eigen situatie en hierin stappen verder te zetten. De toolbox behandelt 13 thema’s: van inzicht in hoe verschillende overheden hun ‘makelaar met mandaat’-team binnen de organisatie hebben opgebouwd tot verschillende vormen van financiering voor impact ondernemen. Hij gaat verder in op onderwerpen als impactvol inkopen, vastgoed, regionaal samenwerken, en nog veel meer.

Tipje van de sluier

Een aantal inzichten tips en tricks die je in deze toolbox terug kunt vinden:

  • Doe wat binnen jouw lokale context past. Er is niet één juiste manier om meer voor impactondernemers te doen vanuit de gemeente of provincie. Lees in module 7 hoe de zes geïnterviewde regio’s hun makelaarsteam hebben vormgegeven.
  • Creëer draagvlak op verschillende lagen in de organisatie: zowel ambtelijk als bestuurlijk. Lees in module 1 verder hoe je je collega’s hiertoe kunt bewegen.
  • Je kunt als gemeente of provincie je social-return-regels standaardiseren.
    Voor impactondernemers die zich inzetten voor het realiseren van arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is het social-return-beleid erg belangrijk. Momenteel hebben overheden vaak verschillende regels op het gebied van social return. Dit kan voor (impact)ondernemers een belemmering zijn. Daarom zijn er nu een aantal regio’s waar de social-return-regels gestandaardiseerd worden (bijv. in Zuid-Kennemerland en IJmond en Oost-Nederland). Meer weten? Zie module 5.
  • Als gemeente of provincie kun je een belangrijke rol spelen in het bij elkaar brengen van de verschillende partijen die nodig zijn om place-based impact investing mogelijk te maken. Op deze manier kunnen betekenisvolle ondernemingen groeien en vergroot je de maatschappelijke waardecreatie in een gebied. Lees meer en zie voorbeelden in module 10.

Voor en door lokale overheden

De toolbox is met name interessant voor beleidsmedewerkers economie, sociale zaken en werkgelegenheid, welzijn en/of duurzaamheid bij gemeenten en provincies, die meer willen weten en aan de slag willen met dit impact ondernemen of dit een stap verder wil brengen in hun organisatie.

P31 Toolbox Impact ondernemen

Toolbox ondersteuning impact ondernemen: Aan de slag als makelaarsteam met mandaat vanuit de (lokale) overheid

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Roos Marinissen 06 57 94 37 65

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan