Publicatie Arbeidsmarkt

Toekomst voor mbo-jongeren in dunbevolkte gebieden

15 augustus 2017
Verschillende dunbevolkte regio’s hebben te maken met bevolkingsdaling. Naast demografische processen van vergrijzing en ontgroening, is in deze gebieden een uitstroom van hoger opgeleiden zichtbaar. Platform31 onderzocht wat het perspectief is van middelbaar en laag opgeleide jongeren die in deze regio’s blijven.

Auteur(s)

Ruud Dorenbos, Matthijs Uyterlinde en Radboud Engbersen

In gebieden met een kwetsbare economie en arbeidsmarkt heeft deze groep immers minder vanzelfsprekend kans op stabiel werk. Door globalisering, ontwikkelingen in de ICT, kortere productiecycli en toenemende eisen aan de competenties van werknemers verandert de arbeidsmarkt snel. In drie dunbevolkte regio’s (Oost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en de Achterhoek) interviewde Platform31 ruim vijftig mbo-studenten. Hoe kijken zij aan tegen het leren, wonen en werken in een gebied met bevolkingsdaling? Welke toekomstbeelden en dromen hebben zij? Ook is gesproken met docenten en opleidingsmanagers en met hun ouders.

Het verkennende onderzoek ‘Toekomst voor mbo-jongeren in dunbevolkte gebieden’ maakt duidelijk dat regionale economieën in bepaalde sectoren heel innovatief zijn. Jongeren die een opleiding volgen in deze sectoren kiezen er heel bewust om voor in de eigen streek een toekomst op te bouwen. Tegenover de stabiele vraag naar personeel in bepaalde sectoren, staat echter relatieve schaarste in andere sectoren. Jongeren die een opleiding volgen in een minder kansrijke sector hebben vaak een realistisch beeld van hun mogelijkheden: zij houden er rekening mee dat ze hun streek zullen verlaten. Ook voor veel jongeren die op een lager niveau studeren dan mbo-3, lijkt het toekomstbeeld wat minder glansrijk.

170815_Toekomst_voor_mbo-jongeren_in_dunbevolkte_gebieden

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan