The urban dimension of the Juncker priorities

7 december 2015
Steden spelen een grote rol in het realiseren van de Europese doelstellingen, inclusief die van economische groei en duurzaamheid. Hun bijdrage kan versterkt worden door nauwere samenwerking tussen lokale en hogere overheden en door het afstemmen van Europese regelgeving en beleid op de lokale beleidspraktijk. Dat zijn enkele van de conclusies uit deze quickscan, die het European Urban Knowledge Network uitvoerde in opdracht van de gemeente Amsterdam.

Auteur(s)

Mart Grisel en Alfons Fermin

De Europese Commissie onder leiding van Jean-Claude Juncker concentreert haar inspanningen op enkele belangrijke zaken waar een EU-aanpak duidelijk meerwaarde heeft. Deze zijn geformuleerd in 10 prioriteiten. Het realiseren van 7 van de 10 prioriteiten vereist een sterke rol van steden, waaronder die van groene groei en het integreren van migranten.

Europese stedelijke agenda krijgt vorm

Vreemd genoeg heeft de Commissie nauwelijks oog voor de bijdrage die steden kunnen leveren. Dit is des te opvallender nu de Europese stedelijke agenda vorm krijgt. Tijdens het komende Nederlands voorzitterschap van de EU zal het Pact van Amsterdam worden gepresenteerd, een belangrijke stap naar zo’n agenda voor betere afstemming tussen Europese, nationale en lokale overheden. Deze afstemming moet zorgen voor regelgeving die beter toepasbaar is in steden, voor fondsen die ook voor steden goed toegankelijk zijn en voor betere uitwisseling van ervaringen en kennis tussen steden.

Hoe kunnen steden bijdragen aan de prioriteiten van de Commissie Juncker?

Voor de gemeente Amsterdam voerde EUKN in dit kader een quickscan uit die antwoord geeft op de vraag: Hoe kunnen steden bijdragen aan de prioriteiten van de Commissie Juncker? De quickscan richt zich op Europese hoofdsteden omdat juist deze een grote rol spelen in economische groei en duurzame ontwikkeling, maar ook vanwege hun voorbeeldfunctie. De quickscan laat zien hoe steden kunnen bijdragen aan de 7 prioriteiten.

Enkele voorbeelden van een grotere rol van steden per prioriteit:

 • Economische groei, banen en investeringen bevorderen
  Steden kunnen hieraan bijdragen door betere ondersteuning van werklozen en het stimuleren van werkgevers om werklozen in dienst te nemen. Steden kunnen daarbij worden ondersteund door het toegankelijker maken van EU fondsen voor zo’n aanpak.
 • Digitale markt
  ’Smart Cities’ spelen al een belangrijke rol in het stimuleren van de digitale economie door het inzetten van technologie en innovatie voor een betere kwaliteit van het leven. De rol van steden kan versterkt worden door onder meer het ontwikkelen van slimme vormen van aanbesteding.
 • Energie- en klimaatdoelen
  Veel steden hebben al een voortrekkersrol als het gaat om energiezuinigheid en aanpassing aan klimaatsverandering. Opschalen van ‘best practices’ vergroot de stedelijk bijdrage aan het behalen van de energie- en klimaatdoelen.
 • Migratie
  Migratie is dit jaar de topprioriteit van de Commissie geworden. De grote aantallen vluchtelingen en nieuwe bestemmingen vragen om innovatieve oplossingen en nieuwe vormen van samenwerking. Er is behoefte aan het delen van lokale ervaringen met de opvang van migranten (huisvesting, taalcursussen, integratie). Grote steden kunnen kleinere steden hierin ondersteunen.
 • Democratische verandering
  Democratische verandering is een ander speerpunt van de Commissie: de EU democratischer maken, onder meer door betere regelgeving. De Commissie experimenteert met ‘impact assessments’ die de lokale gevolgen van nieuwe regelgeving in kaart brengen. Steden hebben ervaring met het invoeren van EU-regels en problemen daaromheen, en kunnen de Europese Commissie helpen bij het verbeteren van regelgeving.

De gemeente Amsterdam gebruikt de aanbevelingen uit het rapport bij de voorbereiding van de Mayors of EU Capital Cities conferentie.

EUKN.Juncker.def.website

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Martijn Kramer 06 83 17 14 81 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan