Terugkijken: trendtalk ‘Wonen en leefbaarheid’

21 december 2022
Met welke relevante trends, ontwikkelingen en opgaven dienen we de komende jaren rekening te houden? Live vanuit De Balie in Amsterdam zond Platform31 op 14 november een 'trendtalk' uit over de opgave ‘Wonen en leefbaarheid’, één van de vijf opgaven van Platform31. Tijdens deze trendtalk reflecteerden gesprekspartners uit ons netwerk, leden van onze Wetenschappelijke Board en Programmaraad op de actuele trends en scherpten ze deze aan. Daarnaast was er tijdens de gesprekken ruimte voor discussie over visie, koers en mogelijke denk- en oplossingsrichtingen.

Auteur(s)

De druk op de woningmarkt zorgt voor een stevige behoefte aan versnelling van de woningbouwproductie. Door de stijgende bouw- en grondkosten wordt vooral gestuurd op efficiency. De ogen zijn gericht op zowel buiten- als binnenstedelijke gebieden om deze opgave te verwezenlijken. Hoe kan deze urgente verstedelijkingsopgave ook een motor zijn voor verbetering van leefbaarheid in nieuwe en bestaande wijken?

Pieter Hooimeijer (Universiteit Utrecht), Job van Zomeren (Era Contour), Karin Schrederhof (gemeente Delft) en Maarten Hoorn (Platform31) openen in ronde één het gesprek over de enorme bouwopgave in relatie tot leefbaarheid. Staat de focus op snelheid – bouwen, bouwen, bouwen – op gespannen voet met aandacht voor leefbare wijken? Hoe moeten we omgaan met de stijgende bouwkosten en de groeiende behoefte aan betaalbare woningen? Halen het doel van 900.000 woningen tot 2030 en zo ja, op welke manier?

In de tweede ronde staat de vraag centraal: ‘hoe kan verdichting worden benut voor de verbetering van leefbaarheid in kwetsbare wijken en welke valkuilen moeten we juist voorkomen?’. Met de start van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid is de ‘gemengde wijk’-terug van weggeweest. Bestaande wijken worden vaak stevig verdicht. Floor Milikowski, Ger Peeters (WonenLimburg/Aedes), Armand van der Laar (gemeente Rijswijk) en Jeroen van der Velden (Platform31) bespreken met elkaar in gesprek wat verdichting betekent voor kwetsbare wijken. Wanneer draagt verdichting ook bij aan de leefbaarheid?

Terugkijken

Kijk de Trendtalks 2022 terug

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan