Publicatie Wijkaanpak

Slagkracht in de wijk

Praktijkboek voor de meerjarige gebiedsgerichte aanpak van kwetsbare wijken

23 september 2022
Met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (2022) neemt de aandacht voor het leefklimaat in kwetsbare wijken weer toe. Hoewel het Rijk teruggrijpt op een lange beleidstraditie, vraagt een effectieve wijkaanpak om eigentijdse oplossingen en werkwijzen. Dit praktijkboek helpt gemeenten, maatschappelijke partners, ondernemers en bewoners op weg bij het opzetten van een slagvaardige, meerjarige wijkaanpak.

Auteur(s)

Annemiek van Tol, Mirjam Fokkema, Matthijs Uyterlinde en Anneke Brock

In samenwerking met

In dit praktijkboek zijn lessen en inzichten uit wetenschappelijke literatuur en praktijkonderzoek vertaald in concrete tips, checklists en praktijkvoorbeelden. Niet om voor te schrijven ‘hoe het moet’, maar om inspiratie en praktische ondersteuning te bieden bij het opzetten van een integrale wijkaanpak.

Praktijkvoorbeelden

De praktijkvoorbeelden zijn verzameld in gebieden waar sprake is van een dermate ernstige cumulatie van opgaven en problemen, dat een langlopende integrale wijkaanpak nodig is.

Focus op opstartfase wijkaanpak

In deze (eerste) editie van het praktijkboek staat de opstartfase centraal, omdat dit het stadium is waarin de meeste wijkaanpakken momenteel verkeren.

Kennisplatform Wijkwijzer

De verbetering van de leefbaarheid en veiligheid van kwetsbare wijken in onze steden is volop in beweging. Omdat we in de praktijk moeten leren wat écht werkt om bewoners perspectief te bieden op een betere toekomst, gaat het denken en het doen de komende jaren door. Nu in steeds meer wijken de uitvoeringsfase aanbreekt, valt ook op dit terrein veel te leren. Het kennisplatform WijkWijzer blijft de uitvoeringspraktijk op de voet volgen. De opgehaalde lessen en inzichten krijgen een plaats in een volgende deel van dit praktijkboek.

Slagkracht_in_de_wijk

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Meer weten over gebiedsgericht en integraal werken in de wijk? Het platform WijkWijzer biedt beleidsmakers, wijkprofessionals en actieve bewoners een bundeling van relevante inzichten, publicaties en praktijkvoorbeelden over gebiedsgericht werken.

Naar WijkWijzer

Contact

Annemiek van Tol 06 12 82 49 24

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan