Ruimte voor een stad in balans

Essays over Rotterdam

8 november 2017
Hoe kunnen ruimtelijke investeringen en handelingen bijdragen aan een stad in balans? Dit is de centrale vraag van de essaybundel die op vrijdag 10 november officieel gepresenteerd is op het Stadmakerscongres in Rotterdam. Balans in de samenleving is een belangrijk thema in het maatschappelijk debat van deze tijd. Het onderwerp leeft bij overheden, maatschappelijke organisaties en onderzoekers. In Rotterdam, maar ook in de rest van Nederland. Want vraagstukken rond economische, culturele, sociale en ruimtelijke verschillen en verbanden tussen mensen en groepen spelen op verschillende schaalniveaus; van het niveau van de regio en de stad tot dat van de wijk en de buurt.

Auteur(s)

Koos van Dijken, Kees Machielse en Anne Heeger

Essays

Voor deze essaybundel hebben de gemeente Rotterdam en Platform31 negen deskundigen gevraagd om in een essay dieper in te gaan op de vraag hoe ruimtelijk beleid en ruimtelijke investeringen kunnen bijdragen aan een stad in balans. De essayisten hebben vanuit verschillende invalshoeken naar het vraagstuk gekeken. Dit biedt verrassende oplossingsrichtingen en concrete voorbeelden van locaties en initiatieven die van invloed kunnen zijn op de balans in de stad. Denk bijvoorbeeld aan het kiezen van de juiste locatie voor een school, de inrichting van een bepaald plein of het verbeteren van het openbaar vervoer tussen specifieke woon- en werklocaties.

Inspiratie

De essays laten zien dat er belang en urgentie worden gevoeld voor een stad in balans, een stad waarin iedereen zich thuis voelt. De essays bieden concrete aanknopingspunten voor een handelingsperspectief om vanuit (sociaal)ruimtelijk beleid en investeringen een bijdrage te leveren aan een stad in balans. Op deze manier biedt de essaybundel inspiratie en voedt het het debat dat gevoerd moet worden om samen te werken aan een stad in balans.

Ruimte_voor_een_stad_in_balans_-_Essays_over_Rotterdam

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Koos van Dijken 06 54 39 14 81 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan