Quickscan gemeentelijke coalitieakkoorden 2022

5 juli 2022
Korte, eerste scan van de 116 collegeakkoorden die beschikbaar waren op 30 mei 2022. En tegelijkertijd een proeve van de mogelijkheden om met tekstanalyse en vergelijking o.b.v. kenmerken van gemeenten inzicht te krijgen in de plannen van de in 2022 gevormde gemeentelijke colleges. In het najaar van 2022 publiceerde Platform een uitgebreider analyse, gebaseerd op het merendeel van de 333 geopenbaarde coalitieakkoorden.

Platform31 analyseerde in opdracht van de VNG welke belangrijke thema’s aan de orde komen in de nieuwe coalitieakkoorden. Welke verschuivingen in de prioriteiten voor de nieuwe bestuursperiode zijn zichtbaar vergeleken met de bestuursperiode 2018 – 2022? In deze eerste verkenning keken we specifiek naar de kernthema’s ‘bestuur’, ‘financiën’ en ‘sociaal’. Daarnaast geven wij een sneak preview op de thema’s ‘duurzaamheid’ en ‘wonen’.

Op basis van een eerste verkenning vallen direct een aantal zaken op. Allereerst lezen we dat er in veel gemeenten veel tegelijk op hen afkomt, en het een grote uitdaging vormt om dit alles gelijktijdig te behapstukken. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zijn de meeste gemeenten zich ervan bewust dat regionale samenwerking en een integrale aanpak essentieel zijn.

Quickscan-Analyse-Gemeentelijke-Coalitieakkoorden-2022

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Koos van Dijken 06 54 39 14 81 LinkedIn
Jorn Koelemaij 06 30 29 78 27

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan