Publicatie Wonen senioren

Pilot toepassen Beslisboom woningaanpassingen

14 februari 2021
Geschikte woningen dragen ertoe bij dat mensen langer zelfstandig kunnen wonen. Een groot deel van de huidige woningvoorraad is nog niet rollatorgeschikt, maar met een beperkte investering wel geschikt te maken. De Beslisboom woningaanpassingen is ontwikkeld om deze opgave in beeld te brengen. De tool scant de woningvoorraad op type, inhoud, volume en bouwjaar. Ook houdt de tool rekening met verschillende behoefteprofielen.

Auteur(s)

Chantal Tiekstra en Martin Bleijenburg (Companen)

In dit rapport lichten we de beslisboom toe en passen deze toe bij twee gemeenten – Assen (Noorderpark) en Koudekerk aan den Rijn. In dit rapport delen we onze bevindingen. De uitkomsten geven richting aan de lokale discussies over het scherper in beeld hebben van de aantallen potentieel geschikt te maken woningen door corporaties, maar ook door huiseigenaren zelf. Het voorsorteren op later en op het thuis kunnen blijven wonen is voor de oudere eigenaar-bewoners een belangrijk aandachtspunt.

Het rapport is bedoeld voor corporaties die inzicht willen krijgen in hun woningvoorraad en de mogelijkheden om die voor verschillende doelgroepen aan te passen.

Pilot-toepassen-Beslisboom-woningaanpassingen

Pilot toepassen Beslisboom woningaanpassingen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Netty van Triest 06 57 94 35 26 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan