Publicatie Wijkaanpak

Organisatievormen in het wijkgericht werken

17 juni 2021
Wijkgericht werken staat bij veel gemeenten in de spotlights. Gemeenten die ermee aan de slag willen, zoeken naar een vorm die past bij de eigen gemeentelijke organisatie. Deze publicatie geeft handvatten aan beleidsmakers en wijkambtenaren die wijkgericht werken willen vormgeven of een stap verder willen brengen. Het geeft inzicht in verschillende varianten van wijkgericht werken en de keuzes die bij de inrichting van de organisatie moeten worden gemaakt.

Auteur(s)

Emre Can

Wijkgericht werken als verbindende factor

Wijkgericht werken is een manier om aan te sluiten bij de behoeften van bewoners. Zaken die spelen in de wijk, zoals overlast veroorzakende jongeren of bewoners die samen een buurthuis beheren, hebben invloed op hoe bewoners hun wijk ervaren. Sectorale interventies vanuit de ‘systeemwereld’ (van gemeenten, corporaties, welzijnsinstellingen, et cetera) sluiten echter niet altijd aan op de behoeften van wijkbewoners. Door wijkgericht te werken worden wijkopgaven integraal en als totaalpakket opgepakt. De wijkambtenaar speelt hierbij een centrale rol. Zo kunnen gemeenten dichter bij de beleving van bewoners komen.

Verschillende smaken van wijkgericht werken

Gemeenten staan echter zelf aan de lat bij het implementeren of bijschaven van hun wijkgerichte organisatie. In sommige gemeenten ligt de nadruk op het betrekken van het gemeentebestuur en de politiek, bijvoorbeeld door wijkwethouders aan te stellen. Andere gemeenten zetten in op burgerparticipatie, om zoveel mogelijk samen te werken met wijkbewoners en hun stem door te laten klinken in beleid. Gemeenten proberen hierbij, met de beste bedoelingen, vaak het wiel opnieuw uit te vinden. Een mogelijke verklaring is dat de verschillende organisatievormen van wijkgericht werken tot nu toe nauwelijks in beeld zijn gebracht.

In deze publicatie worden vijf profielen van wijkgericht werken uitgelicht. Aan de basis van deze profielen staat de ‘schuifoefening’, een werkwijze waarmee aan de hand van een vijftal schuiven inzichtelijk wordt gemaakt hoe gemeenten hun wijkgericht werken hebben ingericht. Door de schuifoefening door verschillende gemeenten in te laten vullen en verder te analyseren en categoriseren, zijn de vijf profielen opgesteld. Deze profielen geven inzicht in de verschillende smaken van wijkgericht werken in Nederland.

Platform31 ontwikkelde de schuifoefening in samenwerking met het Landelijk Platform Buurt- en Wijkgericht Werken (LPB). Met zijn expertise en netwerk leverde het LPB ook een inhoudelijke bijdrage aan deze publicatie.

Opdracht aan de wijkambtenaar en reflectie

De vijf profielen laten zien welke keuzes gemeenten hebben bij de inrichting van het wijkgericht werken. Elk profiel kent zijn eigen karakteristieke elementen én opdracht aan de wijkambtenaar, die we ook in deze publicatie bespreken. Door de publicatie heen zijn kaders opgenomen waarin we ingaan op specifieke kenmerken, aandachtspunten en/of competenties voor de wijkambtenaar. We sluiten af met een bijdrage van dr. Merlijn van Hulst (universitair hoofddocent Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg) en Martine de Jong (adviseur bij TwynstraGudde en onderzoeker bij de Erasmus Universiteit Rotterdam). Zij reflecteren op de vijf profielen en plaatsen ze in een breder, bestuurskundig perspectief.

Organisatievormen_wijkgericht_werken

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Meer weten over gebiedsgericht en integraal werken in de wijk? Het platform WijkWijzer biedt beleidsmakers, wijkprofessionals en actieve bewoners een bundeling van relevante inzichten, publicaties en praktijkvoorbeelden over gebiedsgericht werken.

Naar WijkWijzer

Contact

Jeroen van der Velden 06 57 94 22 58 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan