Opschaling van City Deals

Ad hoc of met voorbedachten rade?

5 november 2020
Centraal staat de vraag hoe een je een City Deal, inclusief de voorbereiding ervan, zo kunt uitvoeren dat de kans op een ‘schaalbaar’ resultaat zo groot mogelijk wordt. Agenda Stad zoekt daarmee duidelijkheid over de verschillende manieren waarop ze opschaling succesvol kan organiseren. Zodat de structurele opbrengst, maatschappelijk en financieel, van een investering in een City Deal veel groter kan worden dan voor de betrokken deelnemers alleen. Opschaling is tot nu toe meestal wel de ambitie, maar te vaak nog geen vertrekpunt.

Auteur(s)

Op basis van gerichte deskresearch naar opschaling in de publieke sector, dieptegesprekken met trekkers van City Deals die (vrijwel) afgelopen zijn en validatie van de daaruit volgende lessen bij de totale groep van City Deal-trekkers en dealmakers worden conclusies getrokken. Deze zijn de basis voor aanbevelingen, zowel operationeel (aanpassing interne handboek) als de relatie met andere ontwikkelingen op de thema’s opschaling en City Deals, Daaruit worden suggesties voor vervolgonderzoek gedaan.

De bevindingen in deze publicatie zijn primair relevant voor iedereen die interesse heeft in het instrument City Deals, alsook in andere interbestuurlijke dealformules als Greendeals, Regiodeals en Woondeals. Daarnaast kunnen professionals, inclusief onderzoekers, die thema’s als bestuurlijke instrumenten en opschaling van innovatie op gemeentelijk niveau relevant vinden om hun voordeel te doen met de bevindingen of erop voort te bouwen.

Publicatie_Opschaling_City_Deals_samenvatting-1605003227

Lees de samenvatting

Download deze publicatie
Publicatie_Opschaling_van_City_Deals

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Wouter Kersten 06 57 94 37 51 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan