Verdieping Omgevingswet

Lesrijden op het digitale kruispunt van de Omgevingswet

G40/G4-leerkring Omgevingswet

4 november 2021 | Leestijd: 3 minuten
Een belangrijke randvoorwaarde voor de invoering van de Omgevingswet is een werkend digitaal stelsel Omgevingswet: het DSO. Via het DSO kunnen initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden snel zien welke ontwikkelingen zijn toegestaan in de fysieke leefomgeving. Ook voor meldingen en vergunningen is het DSO het digitale kruispunt. Juist met het DSO moet nog flink geoefend en onderling afgestemd worden voordat het systeem klaar voor gebruik is op 1 juli 2022. Hoe pak je dat oefenen goed aan?

Auteur(s)

Tijdens de G40/G4-leerkring Omgevingswet op 7 oktober 2021 deelde de gemeente Groningen haar oefenaanpak. Alexander Hermanns, Patricia Palmen en Nanda van Raalte, allen werkzaam voor de VNG, schepten overzicht in het oefenlandschap en gingen in op de ondersteuning die de VNG kan bieden, bijvoorbeeld in werkplaatsen.

VNG-ondersteuning: wat vind je waar?

Nanda van Raalte gaf toelichting op de oefenstrategie van de VNG. Hoe maak je de Omgevingswet als organisatie ‘eigen’? Van Raalte gaf handige tips mee: begin klein, doe ervaring op, ontdek kinderziektes en vraag ondersteuning bij grote oefeningen. Ook gaf ze uitleg over de ‘Werkplaats DSO-keten’. Wie schuiven daarbij aan? Wat ga je daar precies doen? Het doel is om iedereen die met de implementatie van de Omgevingswet te maken heeft óf krijgt, zo goed mogelijk te ondersteunen. Als laatste vertelde ze waar je alle informatie met betrekking tot de Omgevingswet kan vinden op de website van de VNG.

Inzoomen op het VTH-traject

De tweede spreker, Patricia Palmen, ging in op het oefenen binnen het VTH-traject en welke ondersteuning de VNG daarbij biedt per fase. Globaal zijn er drie fasen te onderscheiden: de oriënterende fase, de fase van het inrichten en beproeven (samenwerkingsafspraken, processen en ICT) en – tot slot – de fase van het ‘breed inrollen’. Daar valt het opleiden en trainen van medewerkers onder en het oefenen van concrete procedures. De VNG ondersteunt in deze fases met innovatieve werkplaatsen, self-assessments, de netwerkkaart en het instellen van behandeldiensten.

Wegwijs raken met de Netwerkkaart

Alexander Hermanns wijst de weg op één van deze ondersteunende tools: de Netwerkkaart van de VNG. Die kaart laat in één oogopslag zien hoe omvangrijk de oefenopgave voor overheden en ketenpartners is. Het lijnenstelsel doet niet onder voor de metrokaart van metropolen als Londen en Parijs. De meerwaarde van deze kaart, is dat hij de ingrediënten ‘processen’, ‘ICT’, en ‘casussen’ met elkaar verbindt op het hele VTH-domein. De Netwerkkaart biedt hulp bij het voeren van de dialoog over het invoeren en testen. Wie de juiste routes aflegt en elke halte afloopt, kan vol vertrouwen de invoeringsdatum tegemoet.

Groningen: oefenen met stad én ommeland

Eric van Deelen is de programmamanager Omgevingswet in de gemeente Groningen. Hij vertelde over de oefenaanpak van zijn gemeente en zoomde in op de VTH- en de planketen. Hij deelde de integrale aanpak die hij voorstaat, met daarin een onderscheid tussen programma- en lijnverantwoordelijkheid. Ook vertelde hij hoe ze in Groningen heel bewust gezamenlijk optrekken met omliggende gemeenten bij het oefenen en inregelen van het DSO. Als programmamanager streeft Van Deelen naar samenhang tussen afdelingen en aspecten. Technische zaken kunnen niet los worden gezien van organisatorische en personele vraagstukken, bijvoorbeeld. Hoe betrek je medewerkers bij het uitwerken van processen? En hoe zit het met trainen en opleiden in regionaal verband? In Groningen zijn er uitdagingen ten aanzien van capaciteit en het overdragen van eigenaarschap. Maar er gaat ook veel goed of steeds beter: zo wordt er veel eigenaarschap gevoeld bij de afdeling vergunningverlening, loopt de samenwerking op regionaal niveau soepel en weet Van Deelen zich in woord en daad gesteund door zijn directie en het gemeentebestuur. Juist ook wanneer zaken anders lopen en er meer tijd of geld nodig is dan vooraf ingeschat. En dat zaken anders lopen, is inherent aan een spannend oefenproces. Want wie weet er vóór de eerste rijles nou al precies hoeveel lessen en examenpogingen er nodig zijn?

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan