Publicatie Wonen senioren

Langer zelfstandig wonen – de opgave voor corporaties

Kennisdossier corporatieleerkring

21 oktober 2015
De komende jaren zullen 100.000 ouderen zelfstandig thuis blijven wonen in plaats van naar een verzorgingshuis te gaan. Dit geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek. Een groot deel van deze zorgdoelgroepen wonen of komen te wonen in een sociale huurwoning. Het betekent dat de eisen waaraan het corporatievastgoed moet voldoen veranderen.

Auteur(s)

Netty van Triest, Annette Duivenvoorden, Hilda Kooistra, Penny Senior, Yvonne Witter

Platform31 en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg ontwikkelden de corporatieleerkring Langer zelfstandig wonen met steun van FLOW om corporaties te helpen de kansen en risico’s van nieuwe vastgoedontwikkelingen en -producten in kaart te brengen. Wat is de benodigde functionele kwaliteit en welke beheermaatregelen kan een corporatie treffen?

Het kennisdossier Langer zelfstandig wonen – de opgave voor corporaties bundelt de informatie die in de leerkring is geagendeerd. Het levert een bijdrage aan het antwoord op de vraag: langer zelfstandig wonen voor zorgdoelgroepen, wat vraagt dit van een corporatie?

Vijf thema’s komen in het kennisdossier aan de orde:

 1. De opgave voor corporaties
  De duiding van de beleidscontext van de drie decentralisaties en het langer zelfstandig wonen, de gevolgen voor corporaties van het scheiden van wonen en zorg en de rol die corporaties hierin (kunnen) nemen.
 2. Gebiedsgericht werken: wat en hoe?
  Het wijk/buurtgericht werken staat centraal en er wordt ingezoomd op de samenwerking van de corporatie met de gemeente en het sociaal wijkteam.
 3. De vraag van zorgdoelgroepen vertaald in arrangementen
  Verdieping in de kwetsbare zorgdoelgroepen en wat zij vragen in beheer en arrangementen en het leefbaar en vitaal blijven van complexen.
 4. Nieuwe woonvormen in de participatiemaatschappij
  Welke nieuwe woonvormen zijn ontwikkeld, het aanbieden van arrangementen en het verkennen van ontwikkelkansen voor transformatie, waarbij ingespeeld wordt op initiatieven van burgers.
 5. Kwaliteit van de voorraad
  Normeren van de woningvoorraad (keurmerken, nieuwbouw/bestaand, toewijzen van levensloopbestendige woningen), aansluiting met de WMO-convenanten en het verkleinen van de mismatch in de woningvoorraad.
Kennisdossier_Langer_zelfstandig_wonen_2

Langer zelfstandig wonen - de opgave voor corporaties

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden
Hidden

Contact

Annette Duivenvoorden 06 35 11 58 12 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan