Publicatie Warmtetransitie

Kansen en risico’s voor woningcorporaties bij aansluiten op een warmtenet

Wegwijs in warmte

5 oktober 2017
Dit rapport beschrijft de resultaten uit het experiment ‘Warmtesprong’. Warmtesprong had tot doel om bij woningcorporaties werkenderwijs de kennis over warmtenetten te versterken aan de hand van concrete casussen. Op basis van concrete casussen ontwikkelden we werkwijzen en middelen die corporaties en gemeenten kunnen gebruiken bij de overweging wel of niet over te gaan op een aansluiting op een warmtenet.

Auteur(s)

Fons Lustenhouwer, Anouk Corèl , Jeroen Roos en Eline Kleiwegt

Aanbevelingen

Op grond van het experiment Warmtesprong kan een aantal aanbevelingen worden gedaan:

  1. De beeldvorming rond warmtenetten blijft hardnekkig en vaak eenzijdig gebaseerd op verouderde warmtenetten en fossiele warmtebronnen. (Lokale) overheden en corporaties doen er goed aan om in communicatie-uitingen aandacht te besteden aan de moderne fossielloze warmtenetten (van de 4e en 5e generatie).
  2. Pak als corporatie je rol in het verduurzamen van het warmtenet. Bijvoorbeeld door in het contract op te nemen dat de warmte over vijf jaar fossielloos moet worden opgewekt. Of door vergaande isolatie van de woningen waardoor een warmtenet op lagere temperatuur mogelijk is.
  3. Ontwikkel een helder afwegingskader voor het aardgasvrij maken van het vastgoed van corporaties. Relevant is de afweging tussen isolatie en duurzame opwekking. Isolatie vergt een investering maar faciliteert lagere temperaturen in het warmtenet, waardoor meer duurzame warmtebronnen aan te sluiten zijn.
  4. Een heldere business case helpt corporaties om alle financiële aspecten van een warmte-aansluiting en alternatieven in beeld te brengen. Het vereenvoudigt bovendien in hoge mate de onderhandeling met een warmteleverancier.
  5. Lokale overheden kunnen – als onafhankelijke partij – corporaties een belangrijk duwtje in de rug geven door zich actief te bemoeien met de verdere ontwikkeling inclusief verduurzaming van warmtenetten in hun gebied.

Warmtesprong werd georganiseerd door Platform31 in samenwerking met Infinitus en Rebel Groep.

170919_Wegwijs_in_warmte

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Fons Lustenhouwer 06 53 38 90 17 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan