Jongeren (weer) activeren

Van ‘uit beeld’ naar ‘aan de slag’

2 oktober 2019
Elke jongere volgt in principe een opleiding, heeft werk, óf een uitkering. Wie aan geen van deze kenmerken voldoet, is voor het beleid onzichtbaar. Immers de jongere is niet ingeschreven in het onderwijssysteem, in de systemen rondom werk of uitkeringen. Ze zijn er wel, maar komen niet in één van de logische vindplaatsen voor het beleid voor. Het zijn ‘jongeren buiten beeld’. Deze studie zet ze in de spotlights.

Auteur(s)

Systematisch overzicht

Hoewel er allerlei specifieke studies zijn over deelaspecten rond ‘jongeren buiten beeld’ (hoe zijn ze te definiëren, hoeveel zijn het er, hoe bereik je ze, etc.) ontbrak tot nu toe een systematisch overzicht over de drie centrale vragen: wie, hoe te bereiken en hoe te activeren? Deze studie geeft antwoorden op vragen als:

  • Waarom zijn de ‘jongeren buiten beeld’?
  • Wat betekenen de grote verschillen (van zéér zelfredzaam tot zéér kwetsbaar) en de vele redenen waarom jongeren buiten beeld zijn voor het beleid?
  • Wat zijn de maatschappelijke kosten dat de jongeren buiten beeld zijn?
  • Zijn de ‘jongeren buiten beeld’ in beeld te krijgen?
  • Met welk nationaal en gemeentelijk beleid zijn de verschillende ‘jongeren buiten beeld’ te activeren?

De systematische nationale en internationale inzichten over de ‘jongeren buiten beeld’ (‘waar hebben wij het over’, ‘hoe in beeld te krijgen’ en ‘hoe te activeren’) kunnen bestuurders en beleidsmakers op nationaal, regionaal en gemeentelijk niveau gebruiken om meer grip te krijgen op de ‘jongeren buiten beeld’ en om hun beleid te verbeteren.

Goede uitvoering van beleid belangrijk

De studie toont onder andere aan dat, gelet op het brede palet aan beleidsinstrumenten, het vooral aankomt op een goede uitvoering van beleid. Kenmerken van goede uitvoering die belangrijk zijn voor ‘jongeren buiten beeld’ zijn onder andere het aansluiten bij de leefwereld van jongeren, het betrekken van informele organisaties bij de uitvoering, het slechten van leeftijdsgrenzen en een warme overdracht bij leeftijdsgrenzen (o.a. 18-/18+) en het goed domeinoverstijgend samenwerken en delen van informatie tussen vele verschillende organisaties en professionals.

190917_Jongeren_weer_activeren_

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan