Publicatie Algemeen

Jaarverslag 2022

15 juni 2023
Begin juli 2022 vierde Platform31 haar 10e verjaardag. In ons jaarverslag vind je een selectie van de belangrijkste kennisproducten die we in 2022 publiceerden.

Op onze 10e verjaardag keken we vooral ook vooruit. Onder meer naar de wijze waarop we het komend decennium willen bijdragen aan voor stad en regio relevante maatschappelijke opgaven. Dat resulteerde in een aangescherpte missie:

‘Bestuurders, beleidsmakers, professionals, inwoners en ondernemers zoeken oplossingen voor complexe vraagstukken in stad en regio. Hoe komen we tot een inclusieve en duurzame samenleving? Met voldoende woningen in een passende omgeving. Waar een innovatieve overheid en economie bijdragen aan brede welvaart. Om tot toekomstbestendige oplossingen te komen, brengt Platform31 partijen bij elkaar en onderzoeken we maatschappelijke opgaven in samenhang. We signaleren trends en verbinden beleid, praktijk en wetenschap. Zo komen we samen tot een aanpak waar bestuurders en uitvoerders direct mee aan de slag kunnen. De oplossingen houden we niet voor onszelf: iedereen profiteert mee van de resultaten.’

Focus op maatschappelijke opgaven

We brachten in 2022 ook meer focus en samenhang aan in onze activiteiten. We zetten in op brede welvaartontwikkeling en focussen daarbij op vier maatschappelijke opgaven, die we in samenhang onderzoeken:

 • Wonen, ruimte en leefbaarheid
  We werken aan een woon- en leefomgeving die aansluit bij wat voor mens en samenleving belangrijk en betaalbaar is. Voor iedereen die er een thuis heeft of zoekt.
 • Duurzame ontwikkeling
  We versnellen de ontwikkeling naar een duurzame omgeving waar iedereen aan kan en wil bijdragen.
 • Inclusieve samenleving
  We zetten in op een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Het bevorderen van bestaanszekerheid en gelijke kansen staat daarbij centraal.
 • Economische veerkracht
  We streven naar een eerlijke en groene economie waarin overheden en bedrijven samen zorgen voor innovatie en kansen voor iedereen.
Platform31 Jaarverslag 2022

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan