Investeren én de huren laag houden

Dilemma’s bij het rondkrijgen van de maatschappelijke businesscase van woningcorporaties

30 april 2024
Deze vier praktijkvoorbeelden laten zien dat het realiseren van de huidige maatschappelijke opgaven en de huur laag houden niet altijd mogelijk is voor een corporatie. Een maatschappelijk verantwoorde, oftewel financieel verantwoorde ‘maatschappelijke businesscase’ voor woningcorporaties is wel nodig. We identificeren een aantal knoppen waar corporaties en de politiek aan kunnen draaien om de businesscase (nog) te verbeteren. En voor welke dilemma’s woningcorporaties staan.

Het is voor woningcorporaties niet eenvoudig om én maatschappelijk te presteren, én de financiën op peil te houden. Het draait bij de maatschappelijke businesscase niet alleen om een lage huur­prijs en het bouwen of verduurzamen van woningen. Het gaat ook over het voldoen aan de nieuwste brandveiligheidsnormen, het verder verkleinen van gezondheidsrisico’s, inspraak, rekening houden met de woon­omgeving of het historisch karakter van een buurt en het mee-investeren in de energietransitie via warmtenetten. Deze stapeling van eisen en wensen werkt door in de corporatiefinanciën.

Aan de hand van vier praktijkvoorbeelden laten we de spanning zien tussen het maatschappelijk presteren en de corporatiefinanciën. Het gaat om twee verduurzamings- en renovatieprojecten van Rijswijk Wonen en twee (sloop)nieuwbouwprojecten van de Nijmeegse woningcorporatie Talis, die wij in samenwerking met Fakton Consultancy onder de loep namen.

Wij bespraken dilemma’s met de corporatiebestuurders en reflecteerden in een expertmeeting op de resultaten en dilemma’s. De woonkwaliteit is een van de knoppen waaraan te draaien valt. Corporaties kiezen zelf regelmatig voor extra kwaliteit, maar het wordt ook van hen gevraagd of opgelegd. We zullen onszelf de vraag moeten stellen: welke woonkwaliteit willen we dat de corporatiesector kan (blijven) bieden? En wat doen – én vragen we van – corporaties wel en niet meer. Met onze praktijkanalyses en reflectie willen we dit gesprek voeden.

Investeren en de huren laag houden - Dilemma’s bij het rondkrijgen van de maatschappelijke businesscase van woningcorporaties

Investeren én de huren laag houden

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan