Dilemma’s bij het rondkrijgen van de maatschappelijke businesscase van woningcorporaties

19 september 2024, 8 oktober 2024 & 19 november 2024

12:30-16:00 Diverse locaties

Inschrijven/Aanmelden

De businesscase voor sloop/nieuwbouwprojecten en renovatie/verduurzamingsprojecten staat voor woningcorporaties onder toenemende druk door gestegen bouwkosten en maatschappelijke opgaven. Naar aanleiding van onze publicatie ‘Investeren én de huren laag houden’, die ingaat op de financiële en maatschappelijke haalbaarheid van vier corporatieprojecten, organiseerden we in 2023 een expertsessie ‘maatschappelijke businesscase in beeld’. Dit jaar biedt Platform31 samen met Fakton Consultancy drie intervisiesessies voor bestuurders, directie- of MT-leden aan.

Programma

We onderzoeken met elkaar de haalbaarheid van businesscases. Hiervoor brengt iedere corporatie een casus in, die Fakton Consultancy vooraf analyseert. We kijken naar diverse maatschappelijke aspecten zoals het verduurzamings- en betaalbaarheidsniveau, (achterstallig) onderhoud, de gekozen kwaliteit en woninggrootte en kostprijsverhogende maatregelen vanuit het Bouwbesluit. Ook bespreken we financiële keuzemogelijkheden, zoals het doorrekenen van woningverbeteringen in de huur, het huurprijsbeleid, mogelijke subsidies en alternatieve strategieën. Deelnemers wisselen ervaringen en dilemma’s uit. Een dashboard geeft inzicht in gemaakte keuzes en mogelijke alternatieve keuzen voor corporaties: aan welke knoppen kan de woningcorporatie zelf nog draaien? En waar is de politiek aan zet?

Voor wie?

Voor bestuurders, directie- of MT-leden bij woningcorporaties die dilemma’s ervaren bij het realiseren van een maatschappelijk en financieel rendabele businesscase (vergezeld van en ondersteund door een vakspecialist). Per sessie is er plek voor drie corporaties, met elk maximaal drie deelnemers.

Kosten

Deelnemers betalen een eigen bijdrage voor de casus-analyse door Fakton Consultancy en de reflectie hierop tijdens de intervisiesessie.  De eigen bijdrage per corporatie (ook voor partners van Platform31) bedraagt € 2.070 exclusief btw en exclusief 6% bureaukosten, per intervisiesessie van 3 uur op locatie in Den Haag of Rotterdam en één casus-analyse per corporatie. Fakton factureert dit bedrag rechtstreeks aan de corporatie.

Corporaties die geen partner zijn van Platform31 betalen een aanvullende bijdrage van € 500 voor de inzet van Platform31. Je kunt hier checken of je corporatie partner is van Platform31.

Maatwerk is mogelijk in overleg. Denk bijvoorbeeld aan een intervisiesessie op locatie van de deelnemende corporatie en/of analyse van een extra casus. Je kunt je maatwerkwensen aangeven op het aanmeldformulier.

Data, tijden en locaties

Datum Tijd Locatie
Donderdag 19 september 12:30-16:00 uur Platform31, Den Haag
Dinsdag 8 oktober 12:30-16:00 uur Fakton Consultancy, Rotterdam
Dinsdag 19 november 12:30-16:00 uur Platform31, Den Haag

Wat levert het op?

  • Een analyse van de financiële en maatschappelijke prestatie mat van de eigen businesscase door Fakton Consultancy (gebenchmarkt t.o.v. referentieprojecten).
  • Inzicht in alternatieve opties aan de hand van een door Platform31 ontwikkeld dashboard.
  • Mogelijke oplossingen voor het financieel en maatschappelijk haalbaar maken van de ingebrachte casus.
  • Inzicht in businesscases van collega-corporaties, hun dilemma’s en gemaakte keuzen.
We verwachten van deelnemers dat zij:
  • Een businesscase over verduurzamen of (sloop)nieuwbouw inbrengen.
  • De gegevens die nodig zijn voor de analyse beschikbaar stellen aan Fakton Consultancy en gegevens over door de corporatie gemaakte keuzes als input voor het dashboard delen met Platform31.
  • Toestemming geven om de businesscase (op hoofdlijnen) met andere corporatie-deelnemers te delen en bespreken.

Kennisdeling

Om de geleerde lessen met een grotere groep corporaties te delen, schrijft Platform31 een artikel waarin de dilemma’s, opties en oplossingen van één of meerdere businesscases naar voren komt. Uiteraard gebeurt dat uitsluitend in overleg en na toestemming hiervoor van de deelnemers.

Contact

Anne van Summeren 06 17 85 48 53

Ook interessant

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan