Innovaties in stedelijke mobiliteit

Synthesestudie Mobiliteit

16 maart 2021
Hoe houden we steden op een duurzame manier voor iedereen bereikbaar én leefbaar? En welke rol spelen innovaties in de mobiliteit en gedragskennis daarbij? Naar onder meer deze vraagstukken keken universiteiten, hogescholen en stedelijke regio’s in het onderzoeksprogramma VerDuS SURF. De inzichten uit diverse mobiliteitsstudies kunnen helpen bij beleid voor uiteenlopende maatschappelijke opgaven.

Auteur(s)

Bert van Wee (TU Delft)
Lessen uit de synthesestudie Innovaties in Stedelijke Mobiliteit
  • Beleid moet maatwerk zijn. Iets is altijd goed of altijd fout. Mobility as a Service is bijvoorbeeld veel kansrijker in gebieden waar weinig parkeerplekken zijn; dan is het veel aantrekkelijker voor mensen om op een andere manier te reizen.
  • Beleid moet adaptief zijn. Neem bijvoorbeeld elektrische auto’s, die worden fiscaal gestimuleerd, maar die stimulatie kun je afbouwen naarmate die auto’s van zichzelf uit steeds goedkoper worden.
  • De pijn zit in de verandering, niet in het resultaat (bij controversiële maatregelen). Van Wee geeft in het filmpje een mooi voorbeeld over een controversiële parkeerplek in Utrecht.
    Innovaties versterken elkaar. Als mensen auto’s delen, kunnen mensen bijvoorbeeld veel gemakkelijker elektrisch rijden.
  • De coronacrisis biedt ook kansen. We zien overal ter wereld landen die voorgenomen fietsbeleid eerder invoeren.
  • Zet in op vermindering van de spanning tussen leefbaarheid en mobiliteit. De (elektrische) fiets en gedeelde auto’s (en daardoor minder parkeerdruk) lijken kansrijke opties om die spanning te verminderen.

Bert van Wee, hoogleraar Transportbeleid TU Delft, schreef over ‘innovaties in de mobiliteit en de rol gedragskennis in het bereikbaar en leefbaar houden van onze steden’ een synthesestudie. In deze video geeft hij al een eerste indruk van de lessen die daaruit te halen zijn.

Projectleider toekomstgerichte en duurzame mobiliteit bij de gemeente Utrecht Remco van der Panne benadrukt in de video het belang van innovaties in de mobiliteit in zijn stad. “Wij stimuleren bijvoorbeeld verschillende manieren van deelvervoer. Want als meer Utrechters fietsen en auto’s delen, zijn er minder vervoersmiddelen in de stad. Daardoor verbetert de bereikbaarheid en zijn er minder paarkeerplaatsen nodig. Die ruimte kunnen we inzetten voor groen of speelplekken. En zo houden we een prettige, veilige en gezonde stad.”

Mobiliteitsinnovaties van brede maatschappelijke betekenis

Maar ook op rijksniveau is de kennis uit de VerDuS SURF onderzoeken naar innovaties over mobiliteit en gedragskennis waardevol en breed toepasbaar. Senior beleidsadviseur Michel Duinmayer van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt bijvoorbeeld aan toekomstbestendige vervoerssystemen. “Dan heb je met veiligheid te maken, maar een hele belangrijke vraag is hoe de vervoerssystemen zich duurzaam gaan verhouden ten opzichte van allerlei andere maatschappelijke opgaven die in het ruimtelijk domein om ruimte vragen. En het is ook belangrijk dat we aan inwoners laten zien dat er een palet aan maatschappelijke waarden is waar mobiliteitsinnovaties van betekenis kunnen zijn.”

Slimme mobiliteit voor beleidsmakers

Beleidsmakers binnen het domein mobiliteit krijgen in toenemende mate te maken met ‘intelligente’ oftewel slimme technologieën. Hoewel dit domein van oudsher het speelveld is van professionals met een achtergrond in planning, openbaar bestuur en ontwerp, zijn er ondertussen talrijke veelbelovende ontwikkelingen gaande die in sterke mate IT-gedreven zijn. Zoals slimme mobiliteit. Hoe groot de impact van al die ontwikkelingen is, moet zich nog uitkristalliseren. Verschillende onderzoekers uit VerDuS SURF, waaronder Bart van Arem (TUD namens STAD), Erik Verhoef (VU Amsterdam, namens U-SMILE) en Soora Rasouli (TUE namens SCRIPTS) brachten kennis handzaam samen in de publicatie Slimme mobiliteit voor beleidsmakers.

Wat is slimme mobiliteit?

‘Slimme mobiliteit’ gaat gepaard met allerlei innovaties en oplossingen: zelfrijdende auto’s als manier om verkeersopstoppingen te voorkomen, of ongelukken, veroorzaakt door bestuurders. Mobility-as-a-Service (MaaS): hét duurzame en competitieve alternatief voor auto’s. Of op het gebied van verkeersmanagement, waarmee niet alleen een optimale verdeling van verkeer – volgens beleidsdoeleinden – kan worden geregeld, maar dat ook de beste service aan individuele gebruikers levert.

Lees de volledige studie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie ook:

 

SURF is een onderdeel van kennisinitiatief VerDuS (Verbinden van Duurzame Steden). Onder deze koepel van onderzoeksprogramma’s ontwikkelen wetenschappelijk onderzoekers, in samenwerking met experts uit de praktijk, kennis om in te spelen op vraagstukken rond onder meer verstedelijking, ruimte, mobiliteit en transport. Meer informatie op de website van verdus.nl.

Contact

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan