Indirect huren: kosten en baten?

Een praktijkonderzoek naar intermediaire verhuur binnen beschermd wonen, maatschappelijke opvang en ouderenzorg

8 september 2022
Bij intermediaire verhuur huren zorgorganisaties wooneenheden of complexen van woningcorporaties en verhuren deze weer door aan cliënten. Er zijn signalen dat deze vorm van verhuur steeds vaker voorkomt, maar ook dat dat de nodige knelpunten met zich meebrengt. Een praktijkonderzoek naar intermediaire verhuur binnen beschermd wonen, maatschappelijke opvang en ouderenzorg.

Auteur(s)

Susan van Klaveren, Lisan Jansen Lorkeers en Anne Kunst

Deze publicatie beschrijft de aard en omvang van intermediaire verhuur: hoe vaak komt intermediaire verhuur voor, is er sprake van een toename, voor welke doelgroepen wordt intermediaire verhuur toegepast en welke verschillende vormen zijn er? Daarnaast is er aandacht voor de organisatorische aspecten rondom intermediaire verhuur: hoe werken woningcorporaties, zorgorganisaties en gemeenten met elkaar samen, welke afspraken zijn gemaakt en hoe worden kosten en risico’s van intermediaire verhuur onderling verdeeld?

Samenwerkingsafspraken noodzakelijk

Het praktijkonderzoek maakt duidelijk dat intermediaire verhuur staat of valt bij de samenwerkingsafspraken die worden gemaakt tussen woningcorporaties, zorgorganisaties en gemeenten. De taken lijken duidelijk: de woningcorporatie focust op huisvesting en leefbaarheid in de wijk, en de zorgorganisatie richt zich hoofdzakelijk op passende begeleiding van cliënten. In de praktijk is dit anders. Dat vraagt goede afspraken met elkaar. De gemeente is daarbij vaak een afwezige partij, maar kan als regisseur een positieve bijdrage aan de samenwerking leveren.

Gespreksonderwerpen en praktijkvoorbeelden

In deze publicatie vindt u een overzicht van onderwerpen waarover het verstandig is om met elkaar in gesprek te gaan, en een aantal inspirerende voorbeelden.

Indirect_huren_kosten_en_baten_-_praktijkonderzoek_intermediaire_verhuur

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Susan van Klaveren 06 57 94 36 78 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan