Publicatie Warmtetransitie

In transitie richting aardgasvrije wijken

10 maart 2022
Het Klimaatakkoord geeft gemeenten de regie bij de uitvoering van de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Hoe ze die regierol invullen bepaalt niet alleen het verloop van de transitie, maar ook de energierechtvaardigheid, bekostiging en besluitvorming. G4-steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht delen hun ervaringen.

Auteur(s)

In samenwerking met

G4

Bij steden die hun Transitievisies Warmte gereed hebben, verschuift de focus naar de praktische uitvoerbaarheid van deze visies. Belangrijke vraag daarbij is hoe de gemeentelijke regierol doorwerkt bij het streven naar energierechtvaardigheid, het bekostigen van transitie naar aardgasvrije wijken transitie en de stap van besluit naar uitvoering. De hiermee samenhangende vragen komen aan bod in deze publicatie.

Energiezekerheid en rechtvaardigheid

Hoe verandert de energiezekerheid van huishoudens en bedrijven door de energietransitie? Wie wordt er beter van de energietransitie en wie meer kwetsbaar? Welke mogelijkheden zijn er op het gebied van financiering en besluitvorming om energiezekerheid voor kwetsbare groepen te vergroten?

Bekostiging

De publicatie zet de complexiteit van het bekostigingsvraagstuk voor een warmtenet uiteen. Een zogenaamd factor-relatiemodel geeft inzichten aan de hand van vier thema’s: de warmtevraag, infrastructurele en operationele kosten, de energieprijs en marge van betrokken partijen. Een aantal voorbeelden tonen hoe de warmteprijs voor de inwoners mogelijk is te verlagen. De resultaten van deze twee thema’s bieden overzicht in de grotere mechanismen die kunnen bijdragen aan het realiseren van een energierechtvaardige en betaalbare energietransitie.

Besluitvorming

Dit deel biedt een inkijk in de dagelijkse praktijk van steden en zoomt in op concrete dilemma’s waar steden tegenaan kunnen lopen. Drie voorbeelden uit de praktijk zijn uitgelicht, te weten Van het kookgas af in Overvecht-Noord, het betrekken van VvE’s in de transitie naar aardgasvrij en het ontzorgen van bewoners. De bundeling van kennis en inzichten biedt gemeentelijke professionals, maar ook anderen die zich bezighouden met de transitie naar aardgasvrije wijken inspiratie en handelingsperspectief.

Met en voor G4-steden

Sinds 2019 werken de G4-steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht), TNO en Platform31 samen met als inzet; meer inzicht in hoe de gemeentelijke regisseursrol bij de energietransitie ingevuld kan worden. De resultaten zijn samengevat in de publicatie Innovatie in besluitvorming richting aardgasvrije wijken.

Publicatie-In-transitie-richting-aardgasvrij-Platform31-G4-TNO

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Wouter Kersten 06 57 94 37 51 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan