Huren met korting

Evaluatie pilot Flexibel Huren voor middeninkomens in Amsterdam

21 maart 2017
Dit rapport bevat de eindevaluatie van de pilot Flexibel Huren, een experiment met inkomensafhankelijke huurkortingen in de Amsterdamse vrije huursector. Platform31 stuurt de evaluatie en reflectie naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Auteur(s)

Fons Lustenhouwer, Steven Kromhout, Roxanne Mulder en Wilma Bakker

Voor het project is een experimentenstatus verleend. De toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft indertijd toegezegd de Tweede Kamer te zijner tijd nader te informeren.

Inkomensafhankelijke huurkorting

Pilot Flexibel Huren is het verhuren van vrijesectorwoningen van woningcorporaties met een inkomensafhankelijke huurkorting. Het gaat om woningen met een huurprijs tussen 711 en 1156 euro. De korting op de huurprijs bedraagt minimaal 100 euro per maand en maximaal 20 procent van de huurprijs, wat kan oplopen tot 231 euro. Om in aanmerking te komen voor een Flexibel Huren-contract moeten huishoudens een bruto jaarinkomen hebben tussen 30.050 en 45.716 euro en een sociale huurwoning achterlaten in de regio Amsterdam. Ieder jaar wordt hun inkomen opnieuw getoetst, om te bepalen of zij hun korting mogen behouden of deels verliezen.

Enkele feiten uit de evaluatie:

  • 223 vrijesectorwoningen zijn door de corporaties verhuurd met een Flexibel Huren-contract;
  • 63 procent van de huurders met een Flexibel Huren-contract is jonger dan 35 jaar;
  • 88 procent van de sociale huurwoningen die zij achterlieten stond in Amsterdam en 12 procent in een andere gemeente binnen de regio Amsterdam;
  • 159 huurders met een Flexibel Huren-contract hebben in 2015 en/of 2016 een hertoets van hun inkomen meegemaakt;
  • 53 procent van deze huurders hielden na de eerste hertoets dezelfde huurkorting, 47 procent kreeg minder korting;
  • 24 van de 49 huurders die al twee hertoetsen hebben meegemaakt, kregen twee keer een lagere korting;
  • 70 procent van de woningzoekenden die reageerden op een Flexibel Huren-woning zouden het goed vinden als Flexibel Huren bij meer woningen van toepassing zou zijn.

De evaluatie pilot Flexibel Huren laat zien dat het instrument bijdraagt aan betaalbare woningen voor middeninkomens, doorstroming in de sociale sector en het scheefbetalen in de sociale en vrije sector tegen gaat. Platform31 ziet op basis daarvan kansen in gespannen woningmarkten om het instrument inkomensafhankelijke huurkorting verder toe te passen in de vrije sector.

Buiten de bestaande regelgeving

Voor de pilot vroegen we het betreffende ministerie om een specifieke bepaling tijdelijk buiten werking te stellen. In de Woningwet zit een experimenteerartikel dat het mogelijk maakt om buiten de wet- en regelgeving te experimenteren. Platform31 heeft dertig jaar ervaring met experimenteren. We vragen het betreffende ministerie om voor een bepaalde periode, in bepaalde gebieden een specifiek wetsartikel buiten werking te stellen.

170201_Huren_met_korting_def

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Fons Lustenhouwer 06 53 38 90 17 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan