Publicatie Wonen senioren

Hoe toekomstbestendig is het all-inclusive arrangement?

Inventarisatie van de ervaringen van koplopers

22 februari 2018
Door de hervorming in de langdurige zorg en de extramuralisering krijgen ouderen met een lage zorgzwaarte niet meer een verblijfsindicatie voor het verzorgingshuis. Dit heeft leegstand van verzorgingshuisappartementen als gevolg. Dat wil niet zeggen dat ouderen niet in het verzorgingshuis mogen komen wonen. Het verschil is dat zij zelf moeten betalen voor de huisvesting en andere services en (hotelmatige) diensten.

Auteur(s)

All-inclusive pension

Het kennis- en experimentprogramma ‘Langer thuis’, ondersteund door de ministeries van BZK en VWS, heeft in 2014 het experiment All-inclusive pension uitgevoerd. Dit experiment is door Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ) uitgevoerd. Een groep van 12 koplopers is een klein jaar gevolgd met het in de markt zetten van het concept ‘All-inclusive’. Nu, ruim twee jaar na het experiment voerden Platform31 en KCWZ een studie uit. Het doel hiervan is te onderzoeken hoe de all-inclusive arrangementen van de koplopers zich hebben ontwikkeld en welke lessen hieruit geleerd kunnen worden.

Uitkomst studie

De uitkomst is dat meeste koplopers markt zien in de all-inclusive arrangementen. Vanuit ouderen is er vraag naar een woonvorm waar zij in een beschutte setting kunnen wonen. Maatwerk in woning en diensten is daarbij de sleutel tot succes. Bewoners verschillen in hun behoeften en financiële mogelijkheden en willen/kunnen daardoor niet hetzelfde pakket afnemen. Tegelijkertijd zet dit maatwerk extra druk op de financiële haalbaarheid van het concept. Om aan de vraag te voldoen zijn investeringen nodig in complexen met kleine wooneenheden. Het samenvoegen van wooneenheden leidt echter tot minder huurders en zet daarmee de financiële haalbaarheid onder druk.

Vervolgstudie

Het all-inclusive arrangement levert niet voor alle ouderen een antwoord op. In een vervolgstudie onderzoeken Platform31 en KCWZ een aantal vragen: Hoe wordt invulling gegeven aan de behoefte van ouderen die voorheen naar een verzorgingshuis zouden verhuizen? Welke trends zien we op de markt en welke initiatieven ontplooien burgers? Hierover volgt een publicatie van Platform31 en KCWZ in het voorjaar van 2018.

180221_Hoe_toekomstbestendig_is_het_all-inclusive_arrangement

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Netty van Triest 06 57 94 35 26 LinkedIn
Susan van Klaveren 06 57 94 36 78 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan