Haalbaarheidsscan voor woonvarianten senioren

25 mei 2022
Er is grote behoefte aan nieuwe woonvormen en -concepten waar senioren prettig oud kunnen worden. Tot nu toe het aanbod blijft sterk achter op de vraag. Met deze haalbaarheidsscan helpen we initiatiefnemers van nieuwe woonvormen praktisch op weg.

Met deze scan krijgen initiatiefnemers van (nieuwe) woonvarianten tips voor het opstellen van een businesscase. Op basis van de projectinformatie geven we een overzicht van het bouwproject, de exploitatie en de benodigde financieringen.

Met deze haalbaarheidsscan krijgen initiatiefnemers van woonvarianten:

  • een snelle, eerste indicatie*) van de haalbaarheid van uw initiatief in de eerste fase van bouwplanontwikkeling;
  • de mogelijkheid om in deze fase varianten van verschillende woonprogramma’s (aantallen en prijsstelling voor huur en koop) te vergelijken;
  • handvatten voor uw gesprek met uw initiatiefgroep, gemeente, andere partijen, banken en geldverstrekkers over grond en financiering.

De haalbaarheidsscan geeft een eerste indicatie van de haalbaarheid van een initiatief. Vul dus de gegevens in voor de mix aan woningen in uw bouwplan. De woningen kunnen verschillen in oppervlak en segment (sociale huur, middenhuur-, vrije sector – en koop). De scan is bedoeld voor de initiatieffase van een bouwplanontwikkeling, voor het verkennen van de haalbaarheid van de ideeën die er zijn. Maar ook in andere fasen helpt deze scan met inzichten voor de businesscase. De uitkomsten van de ingevulde haalbaarheidsscan komen beschikbaar in een pdf.

*Let op: de scan geeft uw vroegtijdig een eerste indicatie, maar géén garantie van de financiële haalbaarheid van uw initiatief. Dat is in deze fase onmogelijk, omdat er nog veel onzeker is.

Voor wie

De scan is beschikbaar en bruikbaar voor alle partijen die betrokken zijn bij de totstandkoming van nieuwe woonvarianten voor senioren: particuliere collectieve initiatieven in dorpen en buurten, wooncoöperatieven, sociaal ondernemers, architecten, adviseurs en procesbegeleiders, conceptontwikkelaars, corporaties, ontwikkelaars en gemeenten.

Gezamenlijk invullen loont

Vul stap voor stap de gegevens in over het initiatief. Denk aan: de projectinformatie, de investering, inkomsten en financiering. Dit resulteert in een samenvattend overzicht van de gegevens van het project, doorberekend naar effectief rendement, bruto aanvangsrendement, leninglastendekking en waardeverhouding. Bij het testen met vier initiatiefnemers duurde het invullen van de haalbaarheidsscan ongeveer een uur tot 1,5 uur.

Het loont om deze haalbaarheidsscan in te vullen met de leden van de projectgroep. Het gesprek hierover maakt duidelijk: wat weten we al, bedoelen we hetzelfde en hebben we hetzelfde beeld voor ogen? De gevraagde gegevens zetten het projectteam ook alvast tot nadenken over onderdelen, die pas later worden bepaald. Denk aan bijvoorbeeld aan de servicekosten en beheer, maar ook het ontwerp en de aanleg van de tuin.

Benodigde tijd

Bij het testen met 4 initiatiefnemers duurde het invullen van de haalbaarheidsscan ongeveer een uur tot 1,5 uur.

 

 

 

Feedback is welkom

Graag ontvangen wij uw reactie op de haalbaarheidsscan.

Woonvarianten voor senioren

De online haalbaarheidsscan is ontwikkeld voor het programma Woonvarianten voor senioren. Door:

  • Kantelingen (Jasper Klapwijk, vastgoedexpert),
  • Atrocit (Rick Lubbers, softwareontwikkelaar) en
  • Platform31 (Annette Duivenvoorden, projectleider wonen en zorg)

en is gebaseerd op de publicatie Woonvarianten voor senioren; stappenplan voor het toetsen van de financiële haalbaarheid.

Dit project maakt onderdeel uit van het Programma Langer Thuis van het ministerie van VWS.

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg

Bent u initiatiefnemer van – of heeft u plannen voor een woonzorgarrangement? Wellicht kunt u dan gebruik maken van de nieuwe Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) van de RVO.
De SWZ richt zich op de totstandkoming van geclusterde woonvormen met levensloopbestendige of makkelijk aanpasbare woningen. Dit kunnen zowel huur- als koopwoningen zijn, of een combinatie hiervan, met een minimum van 5 wooneenheden.

Lees verder

In de periode maart-april 2022 is de scan getest met:

  • Groen-grijs rooi, Sint Oedenrode, Mieke van Lankveld, Antoinet Voogt en Maurice van Osch (initiatieffase).

  • De Bundel, wooncoöperatie in Amsterdam West, Andrea Verdecchia en Mira Nekova, Time to Access (planvormingsfase).

Geen video beschikbaar

 

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan