Gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken

Verkenning kennisbehoeften en mogelijkheden

31 januari 2023
De gezonde en groene leefomgeving is actueel én belangrijk voor regio, stad, dorp, wijk en buurt. Het is een speerpunt, zowel in het fysieke, als in het sociaal domein. Deze verkenning achterhaalt de kennisbehoefte én beschikbare kennis en ervaringen over een gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken.

Auteur(s)

Maarten Hoorn, Annette Duivenvoorden, Annelies Acda, Hadewych Cliteur e.a.

In samenwerking met

Pharos ,

Achtergrond

In de landelijke nota’s, zoals de Landelijke Nota Volksgezondheid 2020-2023, maar ook in de Omgevingswet en Nationale Omgevingsvisie wordt specifiek verwezen naar de effecten van de fysieke omgeving op de gezondheid van mensen. Het ministerie van VWS werkt (in samenwerking met andere departementen) aan de opzet van een programma Gezonde Leefomgeving. In samenwerking met relevante stakeholders werken RIVM en ZonMw dit programma uit. In voorbereiding op één van de programmaonderdelen, voerden Platform31, Pharos en Onderzoeksinstituut IVO in opdracht van ZonMw deze verkenning uit.

Inhoud

Deze verkenning draagt dus bij aan het inzichtelijk maken welke kennis er is over de wisselwerking tussen gezondheid en fysieke omgeving, en welke vragen er nog liggen specifiek als het gaat om de leefomgeving in kwetsbare wijken. In deze verkenning vindt u:

  • Nadere duiding van de samenhang tussen gezondheidsverschillen, een gezonde leefomgeving en kwetsbare wijken. En we lichten toe hoe dit onderwerp zich verhoudt tot actuele beleidsvraagstukken. Ook komt hier de stakeholdersanalyse aan bod.
  • Resultaten van de Delphi-studie met daarin de belangrijkste kennisvragen.
  • Een overzicht van de resultaten van de kennissynthese, waarin de bestaande kennis aan bod komt.
  • Een aantal goede initiatieven in de fysieke leefomgeving in kwetsbare wijken om de gezondheid te verbeteren en wat we hiervan kunnen leren.
  • De meerwaarde en de wijze waarop inwoners bij de aanpakken in de fysieke omgeving betrokken kunnen worden.
  • Belangrijkste lessen vanuit de focusgroepen.
  • Conclusies en openstaande kennisvragen.

Deze verkenning is gedaan in opdracht van ZonMw en in nauwe samenwerking met RIVM.

Rapport_-_Kennisbehoefte_gezonde_leefomgeving_kwetsbare_wijken_def

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Maarten Hoorn Wonen en ruimte 06 10 15 67 08 LinkedIn
Annette Duivenvoorden 06 35 11 58 12 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan