Publicatie Woonzorgvisie

Gebiedsgerichte aanpak wonen, welzijn en zorg

Kennisdossier Strategisch werken aan wonen, welzijn en zorg

24 juni 2016
Sinds midden jaren 80 voeren we in Nederland discussie over de vraag hoe om te gaan met kwetsbare burgers. Is het normaal dat burgers bij toenemende kwetsbaarheid verhuizen naar een ‘te-huis’ of andere afzonderlijke woonvormen? Is het niet wenselijk dat de samenleving een ‘inclusief’ karakter heeft waarbij het normaal is dat ook mensen met zelfredzaamheidsbeperkingen ‘gewoon’ zelfstandig in de wijk wonen. De wens tot vermaatschappelijking van de zorg heeft onder meer geleid tot woonvormen in de wijk, woonzorgprojecten en gebiedsgerichte aanpakken (bijvoorbeeld woonservicegebieden).

Auteur(s)

Annemiek Lucas, Freija Mostert en Hilde van Xanten

De samenwerking tussen gemeente, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties is hierin belangrijk. Want bij al deze partijen leven ook zorgen, zoals het ontstaan van overlast in wijken en buurten, niet voldoende aanbod van passende woningen en eenzaamheid. In de leerkringen gingen we aan de slag met de gemeentelijke uitdagingen om tot een goed gebiedsgericht aanbod aan wonen, welzijn en zorg te komen. Doordat gemeenten steeds meer verantwoordelijk worden voor ondersteuning en zorg voor kwetsbare inwoners, krijgt de gebiedsgerichte aanpak een nieuwe impuls. In de praktijk vaak een ingewikkeld vraagstuk waardoor de gebiedsgerichte aanpak moeizaam van de grond komt.

Kennisdossier

Platform31 en Movisie ontwikkelden in samenwerking met de VNG en de provincie Noord-Holland de leerkring ‘Strategisch werken aan wonen, welzijn en zorg’ om te helpen bij de gebiedsgerichte aanpak van wonen, welzijn en zorg. Het kennisdossier bundelt de informatie die in de leerkringen is geagendeerd. Het kennisdossier is opgebouwd langs de thema’s van de leerkring:

  • De opgave en gewenste collectief arrangement;
  • Sturingsmodellen governance;
  • Instrumenten voor gebiedsgericht werken;
  • Samenwerking: intern en extern.

Het kennisdossier geeft een beeld van ‘work in progress’ en doet hiervan verslag. Het is duidelijk dat gemeenten en hun partijen zoekend zijn en dat het lokale maatwerk nu volop vormgegeven wordt. Dit najaar start Platform31 opnieuw leerkringen voor gemeenten over hoe een strategische visie op wonen en zorg te ontwikkelen. Voorts start in het najaar een experiment op dit thema met koplopers. In augustus volgt meer informatie over zowel de leerkringen als het experiment.

160616_Gebiedsgerichte_aanpak_wonen_zorg_en_welzijn

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden
Hidden

Contact

Netty van Triest 06 57 94 35 26 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan