Publicatie Wijkaanpak

Financiële strategie voor de wijkaanpak

20 maart 2023
Deze longread biedt een inkijk in de belangrijkste lessen en inzichten voor het opzetten van een financiële strategie voor een integrale gebiedsgerichte aanpak. Deze longread geeft een nadere uitwerking van paragraaf 5.4 ‘Zicht op sturing en financiering’ en sluit aan bij hoofdstuk 6 ‘Van ontwerp naar uitvoering’ van het praktijkboek ‘Slagkracht in de wijk’, dat in 2022 door Platform31 en het Verwey-Jonker Instituut werd ontwikkeld.

Auteur(s)

Annemiek van Tol, Annius Hoornstra, Matthijs Uyterlinde en Mirjam Fokkema

Het praktijkboek bundelt de belangrijkste lessen en inzichten uit wetenschap en praktijk en vertaalt deze in concrete tips, checklists en praktijkvoorbeelden. Niet om voor te schrijven ‘hoe het moet’, maar om inspiratie en praktische ondersteuning te bieden bij het opzetten van een integrale wijkaanpak.

In deze eerste editie van het praktijkboek staat de opstartfase centraal, omdat dit het stadium is waarin de meeste wijkaanpakken momenteel verkeren. De verbetering van de leefbaarheid en veiligheid van kwetsbare wijken in onze steden blijft echter volop in beweging. Omdat we in de praktijk moeten leren wat écht werkt om bewoners perspectief te bieden op een betere toekomst, gaat het denken en het doen de komende jaren door. Het kennisplatform WijkWijzer blijft de uitvoeringspraktijk daarom op de voet volgen.

Later dit jaar verschijnt een nieuwe editie van het praktijkboek, waarin de tekst van deze longread zal worden opgenomen.

Slagkracht_in_de_wijk_-_Longread_financiele_strategie_voor_de_wijkaanpak

Financiële strategie voor de wijkaanpak

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Meer weten over gebiedsgericht en integraal werken in de wijk? Het platform WijkWijzer biedt beleidsmakers, wijkprofessionals en actieve bewoners een bundeling van relevante inzichten, publicaties en praktijkvoorbeelden over gebiedsgericht werken.

Naar WijkWijzer

Contact

Annemiek van Tol 06 12 82 49 24

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan