Publicatie Woonzorgvisie

Experiment Provinciale parels wonen en zorg

Evaluatie van de toepassing van de WoonZorgwijzer binnen het experiment

15 november 2017
Om de visie- en beleidsvorming op het vlak van wonen en zorg te faciliteren, voerde de provincie Zuid-Holland in samenwerking met Platform31 het experimentenprogramma ‘Provinciale parels wonen en zorg, Transformatie wonen en zorg in een nieuwe maatschappelijke dynamiek’ uit. In het experiment is de toepassing van een nieuw planningsinstrument – de ‘WoonZorgwijzer’ – getoetst.

Auteur(s)

Susan van Klaveren en Marleen Goumans

Het instrument brengt geografisch in beeld welke zorggroepen in een gebied wonen en welke beperkingen zij mogelijk hebben. De provincie beoogt met het experiment te onderzoeken in welke mate het instrument ondersteuning biedt bij het (door)ontwikkelen van gebiedsgericht beleid, zowel op strategisch als tactisch niveau, bijvoorbeeld bij het opstellen en onderbouwen van (regionale en lokale) woonvisies.

In deze evaluatie is onderzocht in hoeverre de gestelde doelen zijn gerealiseerd. De uitkomsten staan beschreven in deze rapportage en worden benut bij de doorontwikkeling van de WoonZorgwijzer en het opstellen van een handreiking.

171109_Evaluatie_Woonzorgwijzer

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden
Pdf bestanden
Hidden

Contact

Susan van Klaveren 06 57 94 36 78 LinkedIn

Ontvang nieuws van Platform31

Nieuws, publicaties en bijeenkomsten van Platform31 automatisch in jouw mailbox? Meld je dan aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen in stad en regio.

Bekijk al onze nieuwsbrieven en updates

"*" geeft vereiste velden aan